Warty 175 milionów randów (około 50mln PLN) projekt Eternity mający na celu wykorzystanie ciepła odpadowego z huty Anglo American Platinum Waterval do produkcji energii elektrycznej.

 
Umowę na budowę nowoczesnej instalacji kogeneracyjnej opartej o organiczny obieg Rainkine’a (ORC) podpisano w 2011 roku z wykonawcą Vuselela Energy. Budowa – z przesunięciami spowodowanymi strajkami w przemyśle metalurgicznym została ukończona w marcu, a teraz właśnie rozpoczęła funkcjonowanie.
 
Instalacja o mocy 4,9 MW może wytwarzać energię, gdy urządzenia dostarczające ciepło odpadowe są utrzymywane w ruchu, produkując ciepło odpadowe o temperaturze 240 °C, które przez wymienniki trafia do układu z cieczą organiczną. Zostaje ona odparowana i w postaci prężnych par trafia na łopatki turbiny, wywołując obrót jej i wału, którym jest połączona z prądnicą. Następnie ciepło jest odprowadzone do zamkniętego obiegu.
 
Ważną zaletą technologii ORC jest możliwość płynnej regulacji mocy elektrowni – nawet od 10% pełnej mocy, przy której sprawność instalacji wynosi 19,6%.
Wykonawca zagwarantował 96-procentową dostępność instalacji, do tej pory – przez niedługi co prawda czas użytkowania, wynosi 99,2%.
 
Koszt energii uzyskanej w nowo ukończonej instalacji wynosi około 0,65 randów (ZAR), czyli nieco ponad 20 groszy za kilowatogodzinę, a więc znacznie mniej, niż koszt zakupu energii z sieci.
 
Należy wyrazić zadowolenie ze względu na rozwój technologii ułatwiającej efektywne wykorzystanie energii cieplnej. Szkoda tylko, że tego typu instalacje powstają u naszych sąsiadów i w dalekiej Afryce, a nie w naszym kraju – kraju pełnym energii, którą niestety często wyrzucamy.
 
Opracowanie: Bartłomiej Ciapała, KN OZE “Grzała”
Źródło: engineeringnews.co.za