EUCERT – gwarancja jakości dla klienta

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 52087213

W celu podniesienia kwalifikacji instalatorów pomp ciepła, do Polski zostanie wprowadzony Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła EUCERT. System ten jest międzynarodowym znakiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, uznawanym w większości krajów Unii Europejskiej.

Wprowadzenie certyfikacji EUROCERT ma na celu budowanie zaufania wśród klientów poprzez podnoszenie jakości wykonywaych instalacji z pompami ciepła. Prawidłowo wykonane instalacje zapewniają wieloletnią pracę, a co za tym idzie możliwie niskie koszty eksploatacji dla użytkownika.

Wprowadzenie i rozpowszechnianie standardu EUCERT w Polsce wspierają czołowe organizacje branżowe związane z techniką grzewczą i pompami ciepła: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Grzewczych (SPIUG), Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (PSPC) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), która jest Krajowym Koordynatorem programu szkoleń EUCERT i jako jedyna instytucja w kraju może certyfikować instalatorów pomp ciepła w tym standardzie.

W celu ujednolicenia poziomu szkoleń, eksperci z całej Europy tworzący Komitet Edukacyjny EHPA opracowali materiały szkoleniowe. Tematyka szkoleń EUCERT w sposób kompleksowy ujmuje zagadnienia związane z pompami ciepła. Uczestnicy po za informacjami z zakresu zasady działania i instalacji pomp ciepła oraz kontroli systemu, doboru i instalacji dolnego źródła ciepła (którego prawidłowe wykonanie w znaczący sposób wpływa na niezawodną pracę urządzeń) zdobędą wiedzę na tematy związane z marketingiem, analizą kosztów pompy ciepła, edukacją klienta. Certyfikowany instalator bez trudu przeprowadzi też ocenę miejsca instalacji, nie będą mu obce również podstawy elektryczne, systemy dystrybucji ciepła i integracji systemów hydraulicznych. Z uwagi na obszerny zakres materiału, od osób przystępujących do szkolenia wymaga się doświadczenia w instalowaniu pomp ciepła. Jest to niezbędne, aby zachowany został wysoki standard systemu EUCERT jednolity dla całej Europy.

Szkolenia zakończone są egzaminem uprawniającym do otrzymania certyfikatu EUCERT. Certyfikat ważny jest przez 3 lata z możliwością odnowienia. Jednocześnie każdy certyfikowany instalator zostanie wpisany do europejskiej bazy instalatorów pomp ciepła na stronie internetowej EHPA oraz PORT PC.

W pierwszym okresie szkolenia EUCERT w Polsce realizowane będą w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum  w Katowicach, który jest jedynym ośrodkiem spełniającym wymagania EHPA w zakresie szkoleń. Szkolenie pilotażowe dla trenerów odbyło się w marcu 2014 roku, a pierwsze szkolenia instalatorów rozpoczną się już w maju. Rejestracja na szkolenia odbywać się będzie bezpośrednio w PNT Euro-Centrum Katowice. Jeszcze w tym roku planowane jest przeszkolenie ponad 120 instalatorów. W przyszłym roku przewidziane jest znaczne zwiększenie ilości ośrodków szkoleniowych EUCERT w Polsce.

PORTPC ma nadzieję, że certyfikowany instalator pomp ciepła, będzie budził zaufanie zarówno pośród klientów jak i pracodawców. Świadczy o tym co raz większe zainteresowanie szkoleniami EUCERT wśród instalatorów i producentów pomp ciepła. Zwiększenie jakości wykonywanych instalacji może przyczynić się do masowego stosowania tych urządzeń w kraju.  
EUCERT w skrócie
Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) to program, którego celem jest ujednolicenie poziomu szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w całej Europie. EUCERT to wysoki standard, który pozwoli na podnoszenie jakości instalacji z pompami ciepła. Szkolenia dla instalatorów zakończone są egzaminem uprawniającym do otrzymania certyfikatu EUCERT uznawanego we wszystkich krajach Europy, w których działa program. Certyfikat ważny jest przez 3 lata z możliwością odnowienia. Jednocześnie każdy certyfikowany instalator zostanie wpisany do europejskiej bazy instalatorów pomp ciepła na stronie internetowej EHPA oraz PORT PC.

Uczestnicy otrzymają obszerny podręcznik opracowany przez ekspertów z całej Europy tworzących Komitet Edukacyjny EHPA. Ponadto jako dodatkowe narzędzia każdy instalator otrzyma zestaw arkuszy kalkulacyjnych, będący uzupełnieniem zagadnień poruszanych podczas szkolenia.
eurocert
Szczegółowa tematyka szkoleń EUCERT:
•    Marketing
•    Analiza kosztów – pompy ciepła
•    Ekologia i środowisko
•    Geologia, klimat i uregulowania prawne
•    Budynki energooszczędne
•    Zasada działania i szczegóły techniczne pomp ciepła
•    Systemy dystrybucji ciepła i integracja systemów hydraulicznych
•    Dobór i instalacja dolnego źródła ciepła
•    Tryb pracy i kontrola
•    Przeprowadzanie oceny miejsca i instalacji
•    Instalacja pompy ciepła i osprzętu oraz kontrola systemu
•    Podstawy elektryczne
•    Edukacja klienta, gwarancja
•    Serwis pompy ciepła
•    Częste błędy i praktyczne doświadczenia
Szkolenia EUCERT realizowane będą w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum  w Katowicach, który jest jedynym ośrodkiem spełniającym wymagania EHPA w zakresie szkoleń. Pierwsze szkolenia instalatorów rozpoczną się w kwietniu 2014 roku. Rejestracja na szkolenia odbywać się będzie bezpośrednio w PNT Euro-Centrum Katowice. Krajowym Koordynatorem programu szkoleń EUCERT jest organizacja PORT PC.
PORT PC - Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła to stowarzyszenie branżowe, którego celem jest  wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikację i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie. PORT PC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA)
EHPA - Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli jest organizacją aktywnie promującą technologię pomp ciepła jako kluczową w celu osiągnięcia założeń Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu i oszczędności energii, ma na celu zwiększanie pozycji przemysłu pomp ciepła w Europie. Działania w tym zakresie prowadzone są głównie w obrębie komisji technicznych, w których czynny udział mogą brać członkowie EHPA. Stowarzyszenie utrzymuje kontakt z  decydentami, informując o korzyściach wynikających ze stosowania technologii pomp ciepła jak również zwracając uwagę na istotne kwestie które wymagają inicjatywy politycznej.
EURO-CENTRUM PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY w Katowicach - koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz  poszanowaniu energii w budynkach. Jest to nowoczesne miejsce spotkania biznesu z nauką wyposażone w laboratoria i sprzęt badawczy, ponadto  w ofercie Parku znajdują się usługi szkoleniowe i doradcze. Ideą Parku jest ułatwienie dostępu do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży oraz tworzenie warunków do lokalizacji firm zaawansowanych technologii i otoczenia biznesu. Park wspiera finansowo tworzenie firm technologicznych. Bada innowacyjne pomysły i następnie angażuje się kapitałowo w nowe spółki.