Forum Ekonomiczne w Krynicy ewoluowało z małej konferencji, na którą w 1992 roku przyjechało około 100 uczestników – głównie z Polski, do największego i najbardziej znanego spotkania przedstawicieli świata polityki i biznesu w Europie Środkowo–Wschodniej. Tematyka jest szeroka. Co roku na Forum Ekonomiczne przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Podczas tegorocznego forum publika dopisała. Przyjechało około 5 tysięcy gości, z czego 40% to goście z zagranicy z ponad 60 krajów.

Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, przedstawiciele firm zarówno globalnych jak i lokalnych, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów. W planach są sesje plenarne, wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty oraz prezentacje narodowe i regionalne.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum tradycyjnie jest Województwo Małopolskie.

Chcemy mierzyć puls Europy Środkowej i Wschodniej. Chcemy pokazywać ten region i pomagać państwom tego regionu – mówił Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Szeroka tematyka

Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, przedstawiciele firm zarówno globalnych jak i lokalnych, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów. W planach są sesje plenarne, wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty oraz prezentacje narodowe i regionalne. Tematyka jest szeroka. Poruszane tematy to między innymi gospodarcze szanse Polski w Europie, bezpieczeństwo gospodarki wodnej, ochrona środowiska czy dobroczynność w biznesie. Efekty rozmów mogą być istotne dla wielu ludzi w całej europie.

Sama Krynica również zyskała na tym wydarzeniu. Życie teraz zaczyna się tam o świcie a kończy późno w nocy. Wszyscy mówią o Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Krynica jest teraz na ustach wszystkich – mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdrój

O tematach związanych z branżą energetyczną poruszanych podczas forum, będziemy jeszcze informować. W końcu to energetyka w dużej mierze kształtuje Europę jutra. Coraz więcej mówi się o ochronie środowiska, a tym samym o konieczności wzrostu wykorzystania OZE. To tematy, na których Europa Jutra musi się skupić.

Redakcja GLOBEnergia