“Europa potrzebuje strategii dla pomp ciepła” – pompy ciepła w cieniu wojny w Ukrainie

Inwazja Rosji na Ukrainę zatrzęsła całym globalnym systemem energetycznym. Spowodowała ona trudności związane z cenami energii, a także zwiększyła obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska zauważyła w jak mocny sposób jest zależna od importowanych z Rosji węglowodorów i węgla.Dostrzeżono również, że płacone Kremlowi pieniądze napędzają wojnę przeciwko Ukrainie. W celu usamodzielnienia się energetycznego Europy powzięto szereg różnych działań, w skali lokalnej i unijnej. Do przedsięwzięć UE zaliczyć można szczegółowy plan REPowerEU, którego celem jest szybkie zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych poprzez dynamiczną transformację energetyki w kierunku pozyskiwania czystej energii. Strategia “odnowy energetycznej” stawia bardzo ambitne cele rynkowi pomp ciepła.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podstawowe założenia planu

Dnia 18 maja bieżącego roku opublikowany został plan Komisji Europejskiej REPowerEU, w którym został przedstawiony kierunek rozwoju rynku pomp ciepła w Europie. Cele te wymagają podwojenia obecnego tempa wdrażania tej technologii dla klientów indywidualnych. Państwa członkowskie mogą przyspieszyć implementację systemów hybrydowych, łączących pompy z energią geotermalną i energią słoneczną termiczną na dużą skalę, aby systemy grzewcze działały w sposób jak najbardziej wydajny. Planowany jest też rozwój i modernizacja systemów ciepłowniczych, które mogą zastąpić paliwa kopalne szczególnie w gęsto zaludnionych regionach, a także wykorzystywać ciepło przemysłowe, jeśli jest ono dostępne. 

Zgodnie z planem REPowerEU do 2026 roku ma zostać zainstalowanych 20 milionów pomp ciepła, a do 2030 roku 60 milionów pomp ciepła. 

Cele przed państwami UE

Komisja podkreśla również wiele innych punktów w REPowerEU, które mają za zadanie rozpędzić wprowadzanie pomp ciepła. Obejmują one:

  • Zachęcenie państw członkowskich do przyspieszenia wdrażania i integracji wielkoskalowych pomp ciepła w sposób opłacalny i zoptymalizowany, przy wykorzystaniu np. ciepła przemysłowego
  • Zachęcenie członków Unii do korzystania ze środków wspierających w zakresie ustalania cen w celu przekonania społeczności do przejścia na pompy ciepła. 
  • Stworzenie nowego celu w Funduszu Innowacji, który jest finansowany przez System Handlu Emisjami UE, aby wspierać innowacyjne rozwiązania w pompach ciepła i stale stymulować ich rozwój
  • Propozycję zwiększenia wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej do minimum 13 proc. do 2030 roku, opierając się o poziom z roku 2020, przy obecnych 9 proc.
  • Propozycję zwiększenia celu w zakresie energii odnawialnej do 45 proc. z proponowanych wcześniej 40 proc.
  • Zachęcenie współprawodawców do przyspieszenia ostatecznego terminu przyznawania dotacji publicznych na kotły oparte o paliwa kopalne i jego zmianę z 2027 na 2025 rok
  • Ustanowienie partnerstwa w zakresie umiejętności na dużą skalę, co powinno pomóc w szkoleniu ludzi do pracy w branży pomp ciepła

Opinia EHPA

Jak powiedział Thomas Nowak, sekretarz generalny EHPA, “Dzisiaj Komisja Europejska przygotowuje wiele drobnych elementów energetycznej układanki, ale nie ukształtowała jeszcze spójnego obrazu ogrzewania i chłodzenia. Europa potrzebuje strategii dla pomp ciepła, a przemysł potrzebuje unijnego akceleratora pomp ciepła, aby zdynamizować wdrażanie oraz pomóc Europejczykom szybciej uniezależnić się od gazu. Dzisiejszy pakiet nie odpowiada na te potrzeby.”

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła nie ukrywa, że ww. cele są dobre, ale w całym planie REPowerEu brakuje poruszenia kilku kluczowych dla rozwoju rynku działań. Dwa główne wzmocnienia wskazane przez Stowarzyszenie to zintegrowanie wyznaczonych celów ze wspomnianym akceleratorem lub pakietem REHeatEU. 

Źródła: ehpa.org, eur-lex.europa.eu

Zobacz również