Według EurObserv’ER w 2017 roku wskaźnik konsumpcji biopaliwa w Uni Europejskiej wyniósł 15,5 Mtoe. To o 1,3 Mtoe więcej w odniesieniu do roku poprzedniego. Światowym liderem w wykorzystaniu biopaliw są jednak Stany Zjednoczone. Konsumpcja w USA jest niemal dwukrotnie wyższa, niż w całej Europie. Na drugiej pozycji znajduje się Brazylia z wynikiem 12,9 Mtoe. USA i Brazylia to liderzy w kwestii wykorzystania biopaliw, kolejne pozycje zajmują Chiny, Kanada oraz Japonia ze znacznie niższymi wynikami.

Biorąc pod uwagę tylko kraje europejskie, to najwięcej biopaliwa wykorzystuje się we Francji, 3,3 Mtoe. Drugie miejsce zajmują Niemcy z wynikiem 2,6 Mtoe, trzecia pozycja dla Szwecji, której wynik wynosi 1,6 Mtoe. Polska zajmuje 8 pozycje, a wykorzystanie biopaliw w naszym kraju w 2017 roku wyniosło 0,58 Mtoe.

Francja tak wysoki wynik zawdzięcza polityce państwa i programowi rozwoju biopaliw. Dzięki temu konsumpcja biopaliw w tym kraju wzrosła od 2016 do 2017 o 22 000 Toe. Niemcy natomiast od 3 lat zachowują stabilny, wysoki poziom wykorzystania biopaliw, notując tylko niewielki wzrost między 2016, a 2017 rokiem.

Biopaliwa drugiej oraz trzeciej generacji

Wpływ na wzrost wykorzystania biopaliw w Unii Europejskiej ma również rozwój technologii.

Biopaliwa drugiej generacji, charakteryzują się tym, że nie pochodzą z odpadów żywnościowych natomiast są to pochodne materiałów pochodzenia drzewnego takiej jak słoma lub kora.

Do biopaliw drugiej generacji zalicza się np. biowodór, metanol z biomasy, biodiesel z olejów pochodzenia nieroślinnego.

Biopaliwa trzeciej generacji powstają za pośrednictwem procesu fotosyntezy z mikroorganizmów takich jak algi. Jest to prawdopodobnie najbardziej wydajne biopaliwo jakie udało się wytworzyć. Paliwa produkowane z glonów są ponad 30 razy bardziej wydajne niż najbardziej efektywne paliwa pochodzenia roślinnego.

Dwukrotny wzrost w roku 2030

Optymistyczne prognozy ekspertów z EurObserv’ER szacują, że wykorzystanie biopaliw na terenie Unii Europejskiej może wzrosnąć nawet do 35 Mtoe do 2030 roku. Znaczyło bo to ponad dwukrotny wzrost konsumpcji względem roku 2017. Te prognozy podyktowane są założeniami nowej strategii dotyczącej energetyki w Unii Europejskiej (RED II). Jeśli założenia nowego pakietu energetycznego weszły by w życie, wtedy była by duża szansa na osiągnięcie prognozowanego wyniku.

Źródło: eurobserv-er.org

Redakcja GLOBEnergia