Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (EPIA) opublikowało najnowsze statystyki dotyczące ubiegłego roku. 

 
Dane z Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego (EPIA) pokazują, że europejski rynek energii słonecznej zainstalował zaledwie 7 GW mocy w instalacjach fotowoltaicznych w 2014r. Rok do roku moce zainstalowane w Europie maleją o 30%.
 
W ubiegłym roku, w skali globu oddano 40 GW  nowych mocy, ale Europa stanowiła mniej niż jedną czwartą wszystkich instalacji. Jedynym słonecznym punktem na mapie Europy była Wielka Brytania. Zaprezentowane na 10. dorocznym Workshop Market  dane potwierdziły, że Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone są obszarami wiodącymi we wdrażaniu energetyki słonecznej. Za ich przyczyną światowy rynek energety słonecznej wzrósł w 2014 o 8%.
 
Europa, oddała tylko 7 GW nowych mocy PV. W 2013 roku liczba ta wynosiła 11 GW.
Sukcesy Wielkiej Brytanii są o tyle optymistyczne, że udowadniają wszechstronność i uniwersalność energetyki słonecznej. Ma ona szansę powodzenia nawet w takim klimacie, jaki charakteryzuje Wielką Brytanię. 
 
Unia Europejska ciągle poszukuje trwałych i bezpiecznych źródeł dostaw energii, a rządy poszczególnych państw ciągle nie doceniają energetyki odnawialnej. 
 
Źródło: EPIA