Pakt Neutralności Klimatycznej Centrów Danych

Operatorzy centrów danych oraz dostawcy chmur obliczeniowych podjęli wspólne działania na rzecz neutralności klimatycznej infrastruktury obliczeniowej do 2030 r. Sygnowali Pakt Neutralności Klimatycznej Centrów Danych. Dokument podpisali przedstawiciele 25 firm, reprezentujących najważniejszych graczy branżowych w obszarze infrastruktury chmurowej i centrów danych. Są nimi 3DS Outscale (Dassault Systèmes), Altuhost, Aruba, Atos, AWS (Amazon Web Services), CyrusOne, Data4, Digiplex, Digital Realty/Interxion, Equinix, FlameNetwork, Gigas, Google, Ikoula, Ilger.com, Infoclip, Irideos, ITnet, LCL, Leaseweb, NTT, OVHcloud, Register, Scaleway oraz Seeweb.

Do grupy firm dołączyło także 17 stowarzyszeń branżowych, czyli CISPE, the association of Cloud Infrastructure Services in Europe, EUDCA, the European Data Centre Association, Cloud28+, Cloud Community Poland, Danish Cloud Community, Datacenter Industrien, Data Centre Alliance, Dutch Data Center Association, Dutch Hosting Providers Association (DHPA), Eco – Alliance for strengthening digital infrastructures in Germany, EuroCloud Croatia, EuroCloud France, France Datacenter, Host in Scotland, IKN Norge, ISPConnect oraz TechUK.

Porozumienie zostało podpisane 21 stycznia 2021 r., prawie rok po przyjęciu przełomowej strategii UE – Europejskiego Zielonego Ładu. Branża zobowiązała się do przewodzenia w konsekwentnym budowania gospodarki zeroemisyjnej. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział, że obywatele w całej Europie wykorzystują coraz więcej technologii w życiu codziennym. Zobowiązanie ze strony przedstawicieli branży centrów danych stanowi obietnicę dla społeczeństwa oraz mile widziany pierwszy krok w kierunku realizacji naszych wspólnych ambicji dotyczących inteligentnej i zrównoważonej przyszłości.

Postęp w osiąganiu neutralnych klimatycznie centrów danych będzie monitorowany przez Komisję Europejską dwa razy w ciągu roku.

Sygnowany pakt neutralnych klimatycznie centrów danych ustanawia inicjatywę samoregulacji, która została opracowana we współpracy z Komisją Europejską. Firmy zobowiązały się do redukcji emisji CO2 oraz wpływu na środowisko poprzez weryfikację osiągnięć w zakresie efektywności energetycznej za pomocą mierzalnych celów: zakup energii w 100 proc. wolnej od emisji dwutlenku węgla, oszczędzanie wody, ponowne wykorzystywanie i naprawę serwerów zamiast ich wymiany na nowe oraz aktywnie poszukiwanie metod odzysku ciepła.

Stefano Cecconi, dyrektor generalny Aruba S.p.A oraz wiceprezes CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) podkreślił, że Aruba już dziś korzysta z zeroemisyjnych rozwiązań jakimi są odnawialne źródła energii. Firma zainwestowała we własne instalacje fotowoltaiczne i elektrownie wodne, które produkują większą część energii niezbędnej do działania centrów danych. Z kolei Apostolos Kakkos, prezes EUDCA (European Data Center Association) zauważył, że centra danych są filarami wspierającymi czwartą rewolucję przemysłową i co dało się zauważyć podczas pandemii COVID-19, są fundamentami globalnej gospodarki, nie tylko tej cyfrowej.

Przybywa użytkowników

Dd 2010 r. liczba użytkowników internetu na całym świecie podwoiła się, a globalny ruch internetowy wzrósł 12-krotnie. Rozwój jeszcze bardziej przyspieszył za sprawą pandemii koronawirusa. Według wyliczeń Międzynarodowej Agencji Energetycznej, globalny ruch internetowy wzrósł o prawie 40 proc. od lutego do połowy kwietnia 2020 r. Zwiększył się przepływ danych za sprawą strumieniowej transmisji wideo, wideokonferencji, gier online i sieci społecznościowych. Zapotrzebowanie centrów danych i sieci transmisji danych na energię elektryczną odpowiadało za 1 proc. światowego zużycia energii elektrycznej w 2019 r.

MAE przewiduje, że popyt na dane i usługi cyfrowe będzie rósł. Spodziewany jest  gwałtowny wzrost w nadchodzących latach –  globalny ruch internetowy podwoi się do 2022 r. Przewiduje się, że liczba użytkowników internetu mobilnego wzrośnie z 3,8 mld w 2019 roku do 5 mld w 2025 r., podczas gdy liczba połączeń Internetu rzeczy (IoT) podwoi się z 12 mld do 25 mld. Przełoży się to bezpośrednio na światowy pobór energii.

Obecnie globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną w centrach danych w 2019 r. wyniosło około 200 TWh, czyli około 0,8 proc. globalnego końcowego zapotrzebowania na energię. IEA podkreśla, że jeśli uda się utrzymać obecne trendy w wydajności sprzętu i infrastruktury centrów danych, globalne zapotrzebowanie na energię centrów danych może pozostać prawie niezmienione do 2022 r., pomimo 60 proc. wzrostu popytu na usługi. Robert Sepeta, Business Development Manager w Kingston Technology w Polsce, w rozmowie z CloudForum powiedział, że szacuje się, iż do 2025 r. centra danych odpowiedzialne za jedną piątą światowego zapotrzebowania na energię, jednocześnie zmniejszając zużycie energii w wielu poszczególnych krajach.

Warto podkreślić, że wyzwanie związane ze zwiększającym się zapotrzebowaniem energii na technologie, będzie potęgowane przez pojawiające się na rynku nowe technologie cyfrowe jak blockchain, 5G czy rzeczywistość wirtualna.

Polska dołącza do liderów

Problem będzie dotyczył także Polski. Według badań przeprowadzonych przez firmę Cushman & Wakefield, rosną nowe rynki centrów w Europie. Do tej pory były zdominowane przez Londyn, Frankfurt czy Amsterdam. Nowi potentaci to Berlin, Reykjavik, Oslo, Warszawa, Zurych, Mediolan, Wiedeń, Madryt oraz Praga.

Źródła: Aruba, ClimateNeutralDataCentre.net

Redakcja GLOBEnergia