W związku ze Szczytem Klimatycznym COP21 w Paryżu europejska branża pomp ciepła wzywa przywódców państw i rządów do intensyfikacji działań w dążeniu do bez emisyjnego i efektywnego systemu energetycznego.

Wśród postulatów Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) znalazły się m.in wsparcie dla technologii ograniczających emisję dwutlenku węgla i wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz wycofanie subwencji do paliw kopalnych. Pod listem podpisała się m.in. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), która jest członkiem EHPA od 2012r. Sygnatariusze listu zwracają uwagę, na potrzebę wsparcia technologii pomp ciepła. Jak twierdzą podjęcie zaproponowanych działań z całą pewnością będzie sygnałem dla inwestorów, w ten sposób indywidualne decyzje inwestycyjne mają szansę przyczynić się do osiągnięcia globalnego celu redukcji emisji CO2.


Treść listu:
„W dążeniu do bez emisyjnego i efektywnego systemu energetycznego – wezwanie do działania i zobowiązanie do wsparcia

 

Przywódcy Państw i rządów jak również zainteresowane strony społeczeństwa obywatelskiego spotykają się w Paryżu by dojść do porozumienia jak ograniczyć globalne ocieplenie do 2°C.
Kraje z całego świata złożyły propozycję wkładu do porozumienia klimatycznego (ang. Intended Nationally Determined Contributions INDC). Choć jest to istotny postęp, ostatnie oceny pokazują, że zadeklarowane wysiłki są zbyt niskie by osiągnąć cel.
Często wykorzystuje się problemy budżetowe, wyjaśniając że danego kraju nie stać na podjęcie działań. W tym samym czasie niezwykle wysokie subsydia kierowane są na wsparcie wykorzystania paliw kopalnych.
Technologia pomp ciepła może pokryć zapotrzebowanie na energię w budynkach mieszkalnych, zastosowaniach komercyjnych jak również w procesach przemysłowych bez strat na komforcie czy jakości. Pompy ciepła oferują rzeczywistą szansę wypełnienia luki między obecnym poziomem aspiracji a celami klimatycznymi i energetycznymi UE i świata1.
Potencjał technologii pomp ciepła może zostać urzeczywistniony, jeśli decydenci poprawią bardzo zniekształcony rynek energii.
Europejska branża pomp ciepła wzywa przywódców Państw i rządów do działań!

1. Poprawy rynku energii przez stworzenie silnego sygnału cenowego (np. dofinansowania) dla technologii, które mają wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i wykorzystują odnawialne źródła energii;
2. Wykonania decyzji krajów członkowskich2 o wycofaniu dopłat do paliw kopalnych tak szybko jak jest to możliwe;
3. Ustanowienia obowiązkowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, redukcji zapotrzebowania na energię i redukcji CO2 w przyszłych rozporządzeniach regulujących kwestie zapotrzebowania na ciepło w nowych i istniejących budynkach.
Jesteśmy przekonani, że działania te będą odpowiednim sygnałem dla inwestorów prywatnych i komercyjnych oraz instytucji, który pogodzi indywidualne decyzje inwestycyjne z globalnym celem redukcji CO2.

Wy nie możecie pozwolić sobie na brak działań, my mamy gotowe rozwiązanie by pomóc!”


Zachęcamy do odwiedzania dedykowanej strony internetowej: http://cop21.ehpa.org/

Źródło: PORT PC