Porozumienie o współpracy zawarło: Miasto Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Ekoenergetyka-Polska S.A. oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

Podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy przy powstaniu Europejskiego Centrum Elektromobilności. Wizjonerami i Partnerami tego projektu są: Polski Fundusz Rozwoju S.A., Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Uniwersytet Zielonogórski, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, Ekoenergetyka-Polska S.A., Miasto Zielona Gora

– Elektromobilność to wielka szansa dla polskiej gospodarki, chcemy ją w pełni wykorzystać w naszym regionie, tworząc Europejskie Centrum Elektromobilności. Nasi Partnerzy reprezentujący samorząd, biznes oraz sektor nauki również doskonale rozumieją, że ta szansa się nie powtórzy. Poprzez działania Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności już teraz dbamy o międzynarodowe partnerstwa, aby ECE dawało pewny start dla przyszłych firm i start-upów. – mówi Krzysztof Burda, Prezes Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

To bardzo ważne, bo w Polsce wciąż wiedza dotycząca elektromobilności jest niewielka. Właśnie dlatego konieczne jest pracowanie nad jakością rozwiązań i wpasowaniem naszego kraju w ten światowy trend. – komentował Bartosz Kubik, Założyciel Ekoenergetyka – Polska.

Uroczyste podpisanie porozumienia poprzedziła debata ekspertów dotycząca tego, w jaki sposób Polska może wykorzystać szanse, jakie niesie za sobą elektromobilność. Sektor ten wymaga kompleksowego wsparcia, systemu uwzględniającego potrzeby zarówno firm, jak i instytucji oraz dającego start-upom technologicznym dostęp do akceleracji i wdrożenia pomysłów na rynek. Rozwój eMobility wymaga także zaplecza finansowego, pozwalającego konkurować z globalnymi potentatami oraz – co najważniejsze – wykwalifikowanych kadr specjalistów.

Elektromobilność wyznacza nowe trendy i pokazuje kierunek zmian. Rozwój tego sektora wymaga wykreowania dynamicznego środowiska, w którym poszczególne podmioty będą wzajemnie wspierały swoje działania. Europejskie Centrum Elektromobilności ma spełniać właśnie ten cel.

W mojej opinii takich zmian nie może dokonać jedna grupa. Musimy współpracować ze sobą, wzajemnie wspierać swoje działania. Takim spoiwem może być Polska Izba Rozwoju Elektromobilności – mówił w trakcie ceremonii inaugurującej powstanie Europejskie Centrum Elektromobilności Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Europejskie Centrum Elektromobilności będzie tworzyć kompletny ekosystem, zapewniający ścieżkę rozwoju od edukacji poprzez rozwój przedsiębiorczości i jego promocję, aż do wzrostu konkurencyjności gospodarczej regionu oraz całego kraju. Centrum za sprawą swojej oferty oraz podejmowanych inicjatyw będzie przyciągać inwestorów i partnerów z całego świata. Pozwoli na wdrażanie najlepszych pomysłów, co w przyszłości przełoży się na innowacyjne i przełomowe technologie oraz firmy, które będą się rozwijać w przestrzeni ECE.

Model biznesowy Centrum był tworzony na bazie analizy kilkudziesięciu wiodących światowych ośrodków, które odniosły największy sukces i podzielony na trzy fazy: pre-inkubacji, inkubacji i akceleracji. Takie wsparcie ekosystemu pozwoli przenieść elektromobilność na wyższy poziom.

Zapraszamy do odtworzenia nagrania konferencji.

 

PIRE

Polska Izba Rozwoju Elektromobilności