Europejski rynek pomp ciepła odnotował 10% wzrost w 2015 roku!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

e-prywatność

Wzrost ten wynika z silnej pozycji segmentu powietrznych pomp ciepła – technologii, która wzbudza w Europie coraz większe zainteresowanie.

Geograficznie wzrost ten można przypisać krajom śródziemnomorskim – Hiszpanii (+15%) i Włochom (+20%), a także Francji (+8%). „Podane liczby mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, jeśli na poziomie Unii Europejskiej zostałyby ustanowione odpowiednie ramy, uwzględniające chłodzenie”, skomentował Pascal Westring, ekspert European Heat Pump Association (EHPA).

Jest to zagadnienie, nad którym pracuje w tym roku Komisja Europejska – w lutym 2016 roku zaproponowano strategię grzewczą i chłodniczą dla EU, będącą częścią strategii energetycznej Unii (która obejmuje również powstanie Unii Energetycznej), rewizji podlega także dyrektywa dotycząca odnawialnych źródeł energii.

Patrząc na potencjał sprzedaży oszacowany przez EHPA: jeśli rynek europejski osiągnąłby taką dojrzałość jak szwedzki, rynek pomp ciepła mógłby realistycznie osiągnąć rozmiary obejmujące 60 mln urządzeń – wystarczająco dużo, aby zastąpić rosyjski gaz importowany dziś na potrzeby grzewcze.

„Zainteresowanie pompami ciepła rośnie w całej Europie. Coraz większa liczba ekspertów przyznaje, że dekarbonizacja sektora grzewczego nie jest możliwa bez udziału pomp ciepła. Społeczeństwo obywatelskie również zwraca się w kierunku tej technologii. Decydenci Unii Europejskiej wolą pozostać neutralni, zamiast tego powinni jednak stworzyć warunki, sprzyjające najskuteczniejszym i najwydajniejszym rozwiązaniom”, mówi Thomas Nowak, Sekretarz Generalny EHPA.

Dodaje również, że w europejskiej dyskusji o energetyce modnym zwrotem jest „podejście zintegrowane”. Według niego pompy ciepła są idealną technologią, która wpisuje się w tę ideę, ponieważ są pomostem pomiędzy energią elektryczną i cieplną, pomiędzy sektorami ogrzewania i chłodzenia. Mogą być połączone z ciepłem odpadowym, ogrzewaniem miejskim, kogeneracją i innymi rozwiązaniami OZE.

„Może integracja systemowa mogłaby być nowy sposobem na wyzwolenie potencjału pomp ciepła?” - podsumowuje Nowak.

Źródło: ehpa.org, ec.europa.eu