Energetyka słoneczna w obliczu pandemii

W ostatnim czasie gospodarka w wielu krajach musiała stawić czoło gospodarki zmagając się z pandemią koronawirusa musiały stawić czoło nowym wyzwaniom. Wszelkie ograniczenia produkcyjne, brak dostaw surowców oraz gotowych produktów to niektóre z przyczyn spowolnienia rozwoju wielu gałęzi gospodarczych. Również energetyka słoneczna odczuła skutki panującej epidemii. Zawieszenie działalności firm produkujących komponenty do paneli fotowoltaicznych opóźniło realizację wielu inwestycji. Sektor energetyczny odnotował w tym czasie również spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. Jakie wyniki w obliczu tych okoliczności odnotował sektor energetyki słonecznej?

Analiza rynku energetyki słonecznej

W analizie przeprowadzonej przez ekspertów z EnAppSy wzięto pod uwagę aktualny stan gospodarczy, jak również warunki pogodowe, które w tym czasie sprzyjały pozyskiwaniu energii z promieniowania słonecznego.

Podczas drugiego kwartału 2020 roku, który zakończył się 30 czerwca, europejski sektor energetyki słonecznej, wyprodukował około 47,6 TWh energii! To absolutny rekord produkcji! Poprzedni rekord padł w trzecim kwartale 2018 roku, kiedy instalacje fotowoltaiczne w Europie wyprodukowały około 40,6 TWh. Tegoroczny wynik jest więc o 19% wyższy niż poprzedni rekord.

Biorąc pod uwagę drugi kwartał 2019 roku, kiedy produkcja wyniosła 39,1 TWh, można mówić o wzroście wytwarzanej energii w stosunku do poprzedniego roku o prawie 22%.

Wyniki osiągnięte w drugim kwartale 2020 roku doprowadziły również do osiągnięcia najwyższego jak dotąd udziału energii słonecznej w całkowitej jej produkcji. Wyniósł on 7,8%, podczas gdy w drugim kwartale 2019 roku przyjął wartość 6,3%.

Obecna struktura produkcji energii w Europie

Dzięki wysokim wynikom produkcyjnym odnawialne źródła energii osiągnęły 45% udziału w całkowitej strukturze produkcji energetycznej. Dla porównania, energia dostarczona za pośrednictwem paliw kopalnych, stanowiła w drugim kwartale 2020 roku 31% całkowitej energii wyprodukowanej w Europie.
Równolegle ze wzrastającym udziałem energii słonecznej, energetyczne surowce kopalne odnotowały spadek produkcji. Kwartalna wartość wytwórcza okazała się najniższa od prawie pięciu lat.

Co wpłynęło na zmiany w sektorze energetycznym?

Pomimo sprzyjających warunków pogodowych, jakie miały miejsce w drugim kwartale 2020 roku pojawienie się epidemii wprowadziło wiele zmian oraz ograniczeń. Spadek zapotrzebowania na energię oraz ograniczone możliwości produkcyjne miały wpływ na ostateczne wyniki analizy rynku. Średnie zapotrzebowanie na moc w omawianym kwartale spadło o około 13% z 345 GW do 298 GW. Jednak znaczny spadek popytu odnotowany w tym czasie zaczął się powoli stabilizować pod koniec czerwca. Po dokonaniu analizy, specjaliści z EnAppSys stwierdzili, że zmiany dotyczące zapotrzebowania na energię są porównywalne z procesami obserwowanymi z roku na rok.

Redakcja GLOBEnergia