Od 16 do 22 września 2016 r. w wielu miastach odbędą się imprezy związane z ideą zrównoważonego rozwoju transportu: rajdy piesze i rowerowe, wystawy i konferencje. Punktem kulminacyjnym jest Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, w ramach którego w miastach wyznaczane są strefy zarezerwowane wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego. W niektórych miastach, m.in. w Lublinie, Łodzi i Krakowie, kierowcy samochodów osobowych będą mogli za darmo poruszać się w tym dniu komunikacją miejską za okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu i dowodu tożsamości.

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju koncentruje się na trzech zadaniach:

  • zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu takich jak komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa,
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o związanych z masową motoryzacją negatywnych konsekwencjach dla jakości życia,
  • pokazaniu miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom.

Europejski Dzień bez Samochodu oraz Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu są okazją dla władz wszystkich uczestniczących miast do pokazania swojej troski o sprawy jakości życia. Dlatego też ogólnym celem kampanii jest kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań oraz popularyzacja transportu miejskiego przyjaznego środowisku, zachęcanie lokalnych władz do wprowadzania zrównoważonych środków transportu w miastach i promowania ich wśród mieszkańców.

W polskich miastach nie tylko testuje się już autobusy elektryczne, ale tworzy się również linie wyłącznie elektryczne. Powodem do domu jest również tytuł „Bus of the Year 2017”, który otrzymał polski producent – Solaris – za nowy Solaris Urbino 12 electric. Jest to pierwszy taki tytuł dla polskiego producenta i pierwsza w historii konkursu nagroda dla pojazdu elektrycznego.

Kampania w pewnym stopniu przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu, przez co wpływa na polepszenie jakości życia w mieście. Daje również możliwość zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz wspólnego dobra jakim jest miejsce, w którym żyją na co dzień.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, samochodyelektryczne.org