Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji projektu VIS NOVA pt. „Europejski wymiar lokalnego planowania energetycznego”, organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą. 

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca o godz. 9.30 w Hotelu Park Inn by Radisson w Krakowie, przy ul. Monte Casino 2.

Konferencja współfinansowana w ramach Programu dla Europy Środkowej ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego skierowana jest do przedstawicieli samorządów lokalnych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej i planowania energetycznego, jak również przedstawicieli uczelni, organizacji pozarządowych oraz lokalnych przedsiębiorców działających w tym sektorze.

Udział w niej wezmą partnerzy projektu VIS NOVA z czterech europejskich państw: Niemiec, Austrii, Węgier oraz Polski. Program został podzielony na dwa panele tematyczne:
•    Finansowania Gospodarki Niskoemisyjnej
•    Ekspertyzy Planów Efektywności Energetycznej.

W pierwszym z nich prezentację wygłoszą specjaliści z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG Instytut Energetyki. Wystąpienia w drugim panelu będą dedykowane Ekspertyzie Planów Efektywności Energetycznej regionów uczestniczących w projekcie VIS NOVA: Powiatu Gorlickiego, Północnej Saksonii, Tulln, Południowego Zadunajska i Schwabisch-Hall.

Konferencja będzie stanowiła wyjątkową okazję do wysłuchania inspirujących i motywujących wystąpień ekspertów, jak również do kontaktów z przedstawicielami miast i gmin oraz uzyskania informacji na temat finansowania rozwiązań efektywności energetycznej w najbliższych latach.
Załączamy wstępny program konferencji.

Karty zgłoszenia prosimy nadsyłać w wersji zeskanowanej na adres biuro@pnec.org.pl lub faksem na numer +48 12 429 17 93
Kliknij, aby pobrać KARTĘ ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku, 26 maja 2014 r.
Pierwszeństwo w rejestracji mają przedstawiciele samorządów lokalnych. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Serdecznie zapraszamy!
 
Program* (pobierz PDF) międzynarodowej konferencji projektu VIS NOVA:

Wtorek, 03.06.2014 r.
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników
09.30 – 09.40
Rozpoczęcie konferencji  
Zbigniew Michniowski, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”  
PERSPEKTYWA FINANSOWANIA GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
09.40 –  10.00
Wsparcie efektywności energetycznej z Funduszy europejskich 2014 – 2020
Jarosław Orliński, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
10.00 – 10.20
Finansowanie gospodarki niskoemisyjnej przez NFOŚiGW
Małgorzata Skucha, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
10.20 – 10.40
Energia w Programie Horyzont 2020
Andrzej Sławiński, Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG
Instytut Energetyki 
10.40 – 11.10
Dyskusja
MODERATOR: Maria Stankiewicz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
11.10 – 11.30 Przerwa kawowa
EKSPERTYZY PLANÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
11.30 – 11. 45
Projekt VIS NOVA  
Sandro Vierke, Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (TBC)
11.45 – 13.50 
Przedstawienie Planów Efektywności Energetycznej wraz z dyskusją i opiniami
ekspertów zewnętrznych
– Plan Efektywności Energetycznej dla powiatu gorlickiego (POLSKA),
Bartosz Szymusik, dr Ziemowit Pochitonow, BaSz Firma Konsultingowa
– Plan Efektywności Energetycznej dla Regionu Tulln (AUSTRIA)
Spółka Im-plan-tat
– Plan Efektywności Energetycznej dla Regionu Południowego Zadunajska
(WĘGRY), ENERGYCLUB Special Political Institute and Methodology Centre
Fellowship
– Plan Efektywności Energetycznej dla Regionu Północnej Saksonii (NIEMCY),
Economic Development Corporation of the District of Northern Saxony
– Plan Efektywności Energetycznej dla Regionu Schwabisch-Hall (NIEMCY),
Economic development corporation of the Schwäbisch Hall district
13.50 – 14. 00
Zakończenie i podsumowanie konferencji
Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
14.00 – 15.00 Lunch

* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

logos CEEU-visnova m
Projekt VIS NOVA współfinansowany  ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.