Od kilku lat w Polsce obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania pompami ciepła. Istotnym warunkiem dalszego harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła i zadowolenia klientów jest zapewnienie odpowiedniej jakości produktów oraz profesjonalnych usług związanych z ich projektowaniem, montażem i serwisem. 

 
PORT PC wprowadza kompleksowe rozwiązania i  narzędzia, które mają zapewnić gwarancje wysokiej jakości produktów i usług. Od 2014 roku prowadzone są szkolenia i system certyfikacji instalatorów w ramach Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji (EUCERT). Kolejnym narzędziami w rękach instalatorów i projektantów  stały się publikowane przez PORT PC pierwsze w Polsce branżowe wytyczne dotyczące projektowania i wykonania instalacji z pompami ciepła.  
 
Od maja 2015 producenci i importerzy pomp ciepła będą mieli możliwość uzyskania na oferowane produkty w Polsce Europejskiego Znaku Jakości dla Pomp Ciepła (EHPA-Q). 
Znak jakości może zostać przyznany wyłącznie trwałym, niezawodnym i energooszczędnym produktom o wysokim standardzie obsługi użytkowników.  Przyznawany w oparciu o rygorystyczne kryteria może z powodzeniem przyczynić się do dalszego rozwoju rosnącego rynku pomp ciepła w Polsce. 
 
Znak jakości EHPA-Q: 
– zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo zakupu oraz korzyści w długiej perspektywie czasu;
dostarcza silnych argumentów wszystkim podmiotom ubiegającym się o instytucjonalne oraz finansowe wsparcie ze strony organów państwowych; (jest odpowiednikiem znaku jakości Solar Keymark przyznawanego termicznym kolektorom słonecznym)
pomaga ugruntować obecny wizerunek pomp ciepła jako urządzeń energooszczędnych, niezawodnych i wysokiej jakości;
przyczynia się do zdobycia przez pompy ciepła statusu urządzeń innowacyjnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii i przyjaznych dla środowiska; 
pomaga chronić obecne rynki pomp ciepła przed konkurencją ze strony pomp ciepła o niskiej jakości.
 
Znak jakości EHPA-Q jest przyznawany indywidualnie pompom ciepła lub typoszeregom i obowiązuje tylko w kraju, w którym został nadany. Znak mogą otrzymać sprężarkowe pompy ciepła z napędem elektrycznym, wykorzystujące odnawialną energię z otoczenia (powietrze, woda, grunt, ciepło geotermalne), o mocy maksymalnej nie przekraczającej 100 kW. Certyfikat potwierdzający jakość pomp ciepła nadawany jest wyłącznie jednostkom grzewczym lub grzewczo-chłodzącym.
Znak EHPA-Q jest gwarancją wysokiej jakości, jego wdrożenie w Polsce może przyczynić się do ograniczenia wprowadzania na rynek urządzeń niespełniających określonych wymogów jakościowych. 
 
Źródło: PORT PC