Aktualności Aktualności

Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych rusza 1 stycznia 2019!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

elektromobilność, samochody elektryczne

Od 1 stycznia 2019 wchodzą w życie kolejne zapisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dotyczą one prowadzenia Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnych, Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych jest rejestrem publicznym prowadzonym dla użytkowników pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Informacje ujęte w rejestrze mają za zadanie ułatwienie korzystania z tych pojazdów. Ustawa określa, że rejestr ten prowadzi Prezes UDT przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Jak wynika z oficjalnych informacji podanych przez Urząd dozoru Technicznego, system informatyczny jest w trakcie przygotowania i ma zostać uruchomiony jeszcze w IV kwartale 2018 roku. Przedstawiono już model danych i procesy jakie będzie uwzględniał rejestr.

Baza, stacja a punkt ładowania

UDT informuje, że dozorem obejmuje stacje ładowania, więc w dokumentacji rejestru wyjaśnia zależności pomiędzy bazą, stacją a punktem ładowania zarówno dla infrastruktury dostarczającej energię elektryczną jak i infrastruktury dostarczającej gaz:

Infrastruktura dostarczająca energię - zależności pomiędzy bazą, stacją, punktem
ładowania i złączem. Dozorem UDT objęte są Stacje ładowania. (Źródło: UDT)

Infrastruktura dostarczająca gaz (CNG/LNG) - zależności pomiędzy bazą, stacją i
punktem tankowania. Dozorem UDT objęte są Stacje tankowania. (Źródło: UDT)

Wiemy już, że dane przetwarzane w rejestrze będzie można podzielić na dwie grupy:

  • dane statyczne, które zmieniają się rzadko (np. raz w tygodniu lub rzadziej),
  • dane dynamiczne, które zmieniają się często (np. kilka razy na dobę), w szczególności są to zmiany w czasie rzeczywistym np. związane z dostępnością punktu ładowania.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, rejestr będzie zawierał informacje o:

  • współrzędnych stacji gazu ziemnego, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych
  • współrzędnych ogólnodostępnych stacji ładowania, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych
  • aktualnych cenach paliw alternatywnych we wskazanych miejscach
  • dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania

Mapa, albo baza danych

Rejestr udostępni dane o infrastrukturze paliw alternatywnych w co najmniej dwóch formatach:

  • interaktywna mapa na stronie www.udt.gov.pl (na dzień dzisiejszy strona jeszcze nie działa)
  • pliki w formacie JSON na stronie eipa.udt.gov.pl

Dostęp do danych będzie jest nieograniczony. UDT zastrzega się jednak możliwość wprowadzenia limitu pobrań plików z danymi na godzinę.

Odnalezienie w terenie stacji ujętych w bazach i na mapach ułatwiać będą zdjęcia. UDT wymaga, by zdjęcia przekazywane przez operatorów były ostre, wykonane przy dobrym oświetleniu (nawet jeśli przedstawiają widok stacji o różnych porach dnia/roku). Mogą przedstawiać samą stację lub stację na tle pobliskiego obiektu charakterystycznego.

Źródło: UDT, Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych