Fabryka ŠKODY w Vrchlabí to innowacyjny zakład produkujący komponenty samochodowe. W 2012 roku został gruntownie zmodernizowany, co przyczyniło się do otrzymania trzy lata później tytułu „Fabryki Roku”. Obecnie zakład kontynuuje wdrażanie rozwiązań dla zwiększenia swej efektywności oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dzięki innowacyjnym działaniom fabryka w Vrchlabí zalicza się do najbardziej nowoczesnych placówek high-tech w swej branży.

Jakie zmiany zostają wprowadzone?

Firma dokonuje zmian w obszarach produkcyjnych, cyfryzacji procesów oraz zrównoważonego rozwoju. W ramach zasad Przemysłu 4.0. dokonywana jest automatyzacja zamawiania oraz dostarczania poszczególnych części. W tym celu wykorzystuje się technologię czujników IoT, czyli internetu rzeczy. Zapewnienie ciągłych dostaw elementów produkcyjnych znacznie usprawnia pracę, zwiększa jej wydajność oraz bezpieczeństwo pracowników.

Fabryka ŠKODY w Vrchlabí oprócz modernizacji obiektu oraz systemów produkcyjnych angażuje się też w inne działania na rzecz klimatu. W tym roku w pobliżu zakładu posadzonych zostanie prawie 40 000 drzew.

Zmniejszenie emisji CO2

Ważnym aspektem działań związanych z modernizacją zakładu produkcyjnego ŠKODY w Vrchlabí jest dbałość o środowisko naturalne. Firma przede wszystkim skupia się na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W tym celu wykorzystuje do swego działania energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Zmiany jakich dokonano w przedsiębiorstwie pozwoliły na zmniejszenie wytwarzanego dwutlenku węgla z 45 000 do 3 000 ton rocznie. Fabryka w Vrchlabí ma zostać pierwszym zakładem należącym do ŠKODY, którego działanie nie będzie generowało emisji dwutlenku węgla. Jest to pionierskie osiągnięcie na skalę światową. Udział odnawialnych źródeł w pozyskiwaniu energii w czeskiej fabryce wynosi ponad 88% z 47 000 MWh rocznego zużycia energii elektrycznej.

Jedynym paliwem kopalnym, z którego korzysta zakład w Vrchlabí jest gaz ziemny. Od 2021 roku będzie jednak stopniowo wypierany na rzecz metanu pochodzącego z biogazowni.

Ograniczenie zużycia energii

Oszczędność energii to kolejny kluczowy element rozwoju czeskiej fabryki. W tym celu zmodernizowano system ogrzewania, dzięki czemu zużycie ciepła zostało zmniejszone o 6700 MWh w 2012 i 2013 roku. Pod tym względem placówka w Vrchlabí osiągnęła najlepszy wynik ze wszystkich obiektów firmy ŠKODA.

Obecnie prowadzonych jest 12 projektów w celu zmniejszenia zużycia energii. W ramach tych działań zostaną zamknięte nieużywane obiegi grzewcze, a regulacja temperatury w pomieszczeniach zapewni lepsze dostosowanie poziomu ogrzewania do potrzeb. Zapewniona zostanie również regulacja powietrza nawiewanego. Zautomatyzowane oświetlenie pozwoli na ograniczenie jego zużycia. Zamontowane kamery termowizyjne będą wykrywały miejsca strat energii cieplnej, aby móc wcześniej reagować na usterki, które wystąpią w systemie grzewczym oraz wokół budynku. Zmiany te mają doprowadzić do zaoszczędzenia ponad 2 000 MWh energii cieplnej oraz prawie 1 800 MWh energii elektrycznej.

Inne działania na rzecz klimatu

Kolejną fabryką ŠKODY działającą na rzecz ochrony środowiska jest oddział znajdujący się w indyjskim Pune. Powstał tam olbrzymi system dachowy wykorzystujący energię słoneczną.
ŠKODA chce w przyszłości pozyskiwać energię jedynie z odnawialnych źródeł. Ograniczenie emisji CO2 oraz zastępowanie gazu ziemnego biomasą wpłynie pozytywnie na środowisko oraz zwiększyć efektywność produkcji zakładów. Celem firmy jest też rozbudowanie oferty o modele z napędem elektrycznym.

Zdjęcie główne – Fabryka ŠKODY w Vrchlabí, źródło: autocentrum.pl

Redakcja GLOBEnergia