Faktura nie wystarczy – pamiętaj o tym dokumencie składając wniosek do programu Mój Prąd

Czwarta edycja programu Mój Prąd jeszcze się nie rozpoczęła, a regulamin nie został jeszcze opublikowany. My jednak cały czas poznajemy nowe szczegóły dotyczące programu. Wiemy też, że w dalszym ciągu rozpatrywane są wnioski z trzeciej edycji, a opóźnienia wynikają w dużej mierze ze składania niekompletnych wniosków. Jakie braki pojawiały się najczęściej i czego unikać podczas składania wniosków w IV edycji programu, która rozpocznie się już 15.04.2022 r.? Odpowiadamy!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Trzecia edycja Mój Prąd ruszyła w lipcu 2021 roku i zakończyła się zaledwie po trzech miesiącach na skutek wyczerpania przeznaczonych środków. Jak wiemy, do tej pory NFOŚiGW rozpatruje złożone wnioski, a przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wydłużył się z 210 dni do 300 dni roboczych. Opóźnienia wynikają między innymi z faktu, że znaczna część wniosków została wypełniona błędnie, przekazana bez wymaganych załączników, czy też nie spełniała podstawowych wymogów formalnych. W efekcie, około 35 proc. wniosków złożonych w programie wymagało, bądź wymaga, uzupełnienia, co opóźnia pracę. 

W poniedziałek 4.04.2022 r. podczas webinaru organizowanego w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego, Magdalena Filip, która prowadziła spotkanie wskazała, których dokumentów bardzo często brakuje. Doradczyni energetyczna zwróciła uwagę, że te same dokumenty będą wymagane również w czwartej edycji programu, która rozpocznie się 15.04.2022 r.

Powody odrzucenia wniosków

Magdalena Filip zwróciła uwagę, że choć obecnie najczęstszym powodem odrzucenia wniosków jest brak zaświadczenia OSD, to zarówno w drugim jak i trzecim naborze wiele wniosków zostało odrzuconych z powodu nieprawidłowego potwierdzenia dokonania płatności. Doradczyni podkreśliła, że potwierdzeniem dokonania płatności nie jest faktura lub imienny paragon z napisem “opłacono”/“zapłacono”, ani umowa kredytowa/pożyczkowa.   

Takim potwierdzeniem płatności może być natomiast:

  • potwierdzenie dokonania przelewu - dokument z bankowości elektronicznej
  • dokument KP podpisany przez osobę przyjmującą płatność gotówkową
  • oświadczenie wykonawcy/sprzedawcy o otrzymaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu, kwoty oraz daty dokonania tej płatności przez wnioskodawcę
  • oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności wskazaniem numeru dokumentu (faktury lub paragonu imiennego dołączonych do wniosku), kwoty oraz daty dokonania tej płatności.

Prowadząca spotkanie uczulała na to, że dokumenty powinny być podpisane, a także powinno się je dać łatwo powiązać z konkretną osobą, kwotą, zakupem i dokumentem. Pamiętajcie o tym również w kolejnym naborze. 

Zobacz również