BEE zauważa w stanowisku, że z jednej strony firmy chylą się ku upadłości lub są już zamknięte, natomiast w innych branżach jak budownictwo firmy oferują wiele możliwości zawodowych. Instytut badawczy Prognos AG przeprowadził analizę skutków pandemii w odniesieniu do gospodarki i polityki zatrudnienia. Z szacunków wynika, że na przełomie lat 2021 i 2022 miejsca pracy zostaną zredukowane o ok. 570 tys. w Niemczech. Jedną czwartą bezrobotnych mogą przyjąć firmy z sektora budowlanego. Szanse stwarza polityka renowacji budynków, która będzie jedną ze sztandarowych strategii UE. Potrzebna będzie odpowiednia polityka informacyjna, dokładna selekcja i dobór potencjalnych specjalistów oraz finanse na pozyskanie nowej kadry.

Dziś praca w budownictwie nie ogranicza się tylko do murarzy i malarzy. Potrzebni są elektrotechnicy, logistycy, inżynierowie, pracownicy biurowi oraz specjaliści IT. – Jako stowarzyszenie branżowe chcielibyśmy, aby Federalna Agencja Pracy udzielała szerokich informacji o potencjale pracowników. Potrzebne są także odpowiednie programy szkoleniowe i przekwalifikowania, a jeśli to konieczne, programy wsparcia dla firm – wyjaśnia dr hab. Simone Peter.

Niemieckie stowarzyszenie branżowe energoszczędnego budownictwa BuVEG (niem. Der Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.) wskazuje, że sektor budowlany jest centralnym element europejskich i krajowych wysiłków na rzecz ochrony klimatu. – Czy będzie to planowana Fala Renowacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, czy regulacja rządu federalnego dotycząca ochrony klimatu – sektor budowlany ma decydujące znaczenie dla celów ochrony klimatu – tłumaczy dyrektor zarządzający BuVEG mówi Jan Peter Hinrichs. Dodaje, że w ten sposób można połączyć ze sobą dwa gigantyczne zadania: ochronę klimatu i tworzenie miejsc pracy.

Niemcy

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w sektorze budownictwa jest jednym z głównych elementów polityki klimatyczno-energetycznej Niemiec. 25 proc. emisji w Niemczech generowanych jest na skutek ogrzewania budynków oraz chłodzenia pomieszczeń, czyli klimatyzacji. Federalna Agencja Środowiska wskazuje nawet na 30 proc. udziału. Emisje CO2 z sektora mieszkaniowego w 2018 r. były o 37 proc. niższe niż w 1990 r. Wzrost efektywności został zrównoważony przez wzrost liczby budynków mieszkalnych.

Krajowa polityka modernizacji budownictwa będzie wymagała pracowników np. instalatorów. Przykładowo już Wielka Brytania bije na alarm odnośnie niedoborów kadry, co może przełożyć się na cele transformacji energetycznej. W Niemczech niedobór specjalistów może wzrosnąć do 3,5 mln osób do 2030 r. Na braki kadrowe wpływa niż demograficzny oraz niewystarczające kwalifikacje pracowników tj. coraz mniej osób decyduje się na szkoły zawodowe.

Polska

Polska także będzie się borykać z niedoborem kadry pracowniczej w obszarze budownictwa,  Tomasz Malowany z Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji podczas III Kongresu Trendów Energetycznych powiedział, że polskie kadry mogą przygotować tylko dobre szkolenia.

– Dzisiaj mamy niedosyt takich szkoleń. Mało tego – takie szkolenia powinny być realizowane już od teraz, aby przygotować tę rzeszę 35 000–40 000 polskich instalatorów. Część z nich jest już oczywiście wyszkolona, część już działa w branży, montując pompy ciepła, kotły na biomasę, systemy fotowoltaiczne, ale generalnie najbliższe lata i wprowadzanie w Polsce zasad z Zielonego Ładu stawia przed instalatorami olbrzymie wyzwanie – tłumaczył Malowany.

Fala renowacji za rogiem

Według unijnej strategii do 2030 r. należy odnowić ok. 35 mln budynków, co pomoże stworzyć do 160 tys. dodatkowych zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym UE. Budownictwo odpowiada za około 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych z sektora energii. Obecnie w skali roku tylko 1 proc. budynków jest poddawanych renowacji. W celu osiągnięcia redukcji emisji o przynajmniej 55 proc. do 2030 r., UE musi ograniczyć emisje gazów cieplarnianych z budynków o 60 proc., ich zużycie energii o 14 proc., a zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie o 18 proc.

Źródło: BEE, Komisja Europejska

Redakcja GLOBEnergia