Przyjrzyjmy się 14 produktom z dziedziny falowników jednofazowych. Falownik jednofazowy to urządzenie dedykowane najmniejszym instalacjom fotowoltaicznym, tzw. instalacjom prosumenckim. Pod lupę wzięliśmy najpopularniejsze falowniki jednofazowe o mocy ok. 3 kW, które najczęściej pojawiają się  w ofertach na instalacje fotowoltaiczne.

Wszystkie zebrane w przeglądzie urządzenia to falowniki beztransformatorowe. Są one najbardziej popularnymi urządzeniami wśród falowników. Są lekkie i cechują je wyższe sprawności w całym zakresie obciążeniea, w stosunku to falowników transformatorowych. Są też od nich nieco tańsze.

Większość urządzeń zebranych w przeglądzie posiada chłodzenie naturalne.

Falownik jednofazowy – sprawność

Porównajmy jedne z najważniejszych parametrów z punktów widzenia klientów – sprawności. Sprawność falowników podawana jest jako sprawność maksymalna i jako sprawność europejska.

Ta pierwsza dotyczy maksymalnej sprawności konwersji prądu stałego na przemienny, którą może osiągnąć falownik. Podawana jest podczas pracy w warunkach optymalnych – jest więc wyższa niż sprawność europejska. Sprawność europejska to sprawność będąca średnią ważoną sprawności falownika, w warunkach nasłonecznienia odpowiednich dla warunków Europy środkowej.

Wśród zebranych w zestawieniu najpopularniejszych na rynku urządzeń, najwyższa sprawność maksymalną deklarowana przez producenta to 99,2%. Taki poziom sprawności deklaruje Solar Edge Technologies dla modelu falownika SE3000H.

Najniższy poziom sprawności maksymalnej to wartość 97%. Taki poziom sprawności podało trzech producentów: Spirvent, Growatt i SMA. Rozpiętość poziomu sprawności maksymalnej wśród tych 14 urządzeń wynosi więc 2.2%.

W temacie sprawności euro należy zauważyć, że najniższa wartość tego parametru, jaką deklaruje producent wynosi 96% i należy do urządzenia firmy ABB model UNO-3,0-TL-OUTD.

Najwyższa wartość sprawności euro należy tak jak w przypadku sprawności maksymalnej do urządzenia firmy SMA, model SE3000H. Wyniosła ona 98,8%.

Różnice pomiędzy sprawnością maksymalną, a sprawnością urządzenia w warunkach europejskiego nasłonecznienia wynoszą od 0,1% (Steca Grid 3010) do nawet 1,9% w przypadku urządzenia Fronius Primo 3,0-1.

Falownik jednofazowy – zakres napięcia pracy MPPT

Każdy falownik charakteryzuje kilka poziomów napięcia DC, przy którym różny będzie stan jego pracy. Każde z urządzeń ma również zakres napięć, przy których jest w stanie bezpiecznie pracować.

Producent powinien zawsze podawać powyższe zakresy napięciowe pracy. Powinny one być podstawą do konfigurowania łańcuchów modułów. Konfiguracja powinna być tak wykonana, aby napięcie nominalne na łańcuchach modułów było możliwie blisko napięcia nominalnego (optymalnego). Wśród zebranych w zestawieniu urządzeń, praktycznie każdy producent podaje nieco inny zakres napięć MPPT. Najniższe wartości zaczynają się już od 45V. Falownik firmy Spirvent posiada zakres napięć 45-500 V. Najwyższe wartości dopuszczalne napięć to przeważnie 500V, choć znajduje się urządzenia, które bezpiecznie mogą pracować do 800V.

Falownik jednofazowy – jakie duże jest to urządzenie

Najlżejsze urządzenia tego typu ważą już nieco ponad 7 kg. Najcięższe mogą być nawet 3,5 razy cięższe – waga może dochodzić nawet do 26 kg. Warto zwrócić uwagę na emisję hałasu, szczególnie jeśli mają pracować na instalacji na budynku mieszkalnym. Większość z nich to urządzenia ciche, o poziomie hałasu poniżej 25dB, a nawet poniżej 15dB. Zdarzają się jednak urządzenia, jak np. urządzenie firmy ABB, które emitują hałas na poziomie 50dB, czy firmy Fronius o poziomie hałasu poniżej 65dB.


Całe zestawienie dostępne w GLOBEnergia 2/2017


 

Redakcja GLOBEnergia