Farma fotowoltaicza w Gubinie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zapraszamy do relacji z lotu ptaka z farmy fotowoltaicznej w Gubinie

Farma fotowoltaiczna, o mocy 1,504 MW powstała w Gubinie, tuż przy granicy z Niemcami. Budowa, w trakcie której wykorzystano 89 ton stali trwała pięć tygodni, przy czym realizacja prac obejmowała dostawę i montaż konstrukcji oraz montaż modułów.
Farma fotowoltaiczna w Gubinie, w której budowie wziął udział REMOR SOLAR, powstała na bazie stalowej dwupodporowej konstrukcji TF-58, na której zamocowano w układzie poziomym 5784 paneli fotowoltaicznych firmy REC Solar o mocy 260 wat. Zastosowana w niej, ocynkowana konstrukcja zapewnia odpowiednią wytrzymałość i dużą żywotność. W konstrukcji nie zastosowano żadnych połączeń spawanych, a więc potencjalnych ognisk korozji. Wszystkie słupy zostały wbite w podłoże pomimo bardzo dużego nachylenia zbocza.
Inwestorem gubińskiej farmy fotowoltaicznej jest PEG Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin, które realizuje projekt wraz z firmą Smart Green Systems. Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana ze środków unijnych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 3.2 dotyczącego środowiska i rozwoju OZE („Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”).
Oprócz tej Remor Solar może pochwalić się także realizacjami w przypadku wielu innych inwestycji w farmy fotowoltaiczne. W tym roku, z udziałem spółki zrealizowano m.in. 1,63 MW w Gdańsku, gdzie inwestorem była Energa Invest, a także instalacje: 674 kW Wesołowo (Wielbark), 930 kW i 300 kW w Choroszczy na Podlasiu, 700 kW w podlaskich Sienkiewiczach, 1000 kW w Wasilkowie oraz 104 kW w Blendzie.

Patronat merytoryczny nad farmą fotowoltaiczną sprawuje Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie.

Marcin Sajewicz
Dyrektor Sprzedaży Remor S.A.