Farma fotowoltaiczna 4MW na Podlasiu

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

farma PV

Rozpoczyna się realizacja budowy zespołu farm fotowoltaicznych - Podlasie Solar Park. Pierwszy etap budowy rozpocznie się w Lipsku w powiecie augustowskim prawdopodobnie pod koniec sierpnia.

Prace obejmą: montaż paneli PV i posadowienie stacji transformatorowej razem z budową przyłącza energetycznego. Amber Energia - właściciel całago projektu wyłonił wykonawców na początku lipca 2013 r. Projekt "Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Lipsk" jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 i z budżetu państwa.

Wykonawcą instalacji elektrowni słonecznej została niemiecka firma Enerparc z siedzibą w Hamburgu, która w formule EPC (ang. Engineering, Procurment, Construction) wybudowała na całym świecie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 900 MW. Budowa stacji transformatorowej oraz przyłącza elektroenergetycznego, dzięki którym będzie możliwe wpięcie elektrowni do sieci średniego napięcia, została powierzona ENCO Sp. z o.o. - firmie wchodzącej w skład grupy ENCO działającej w branży od 1989 roku.
- Energetyka rozproszona, a w szczególności energetyka słoneczna i wiatrowa, jest przyszłością branży na świecie i także w Polsce. Te źródła energii stopniowo wypierają gaz i węgiel w skali globalnej. W Polsce stoimy u progu rewolucji, która prędzej czy później nastąpi niezależnie od oporów lobby monopolu energetycznego w Polsce. Budowa elektrowni w Lipsku jest pierwszym krokiem tej rewolucji w Polsce - powiedział Przemysław Pięta, prezes Amber Energia.
Podlasie Solar Park to projekt, przewidujący budowę farm słonecznych o łącznej mocy 4 MW na powierzchni około 8 hektarów. Łącznie inwestycja ma objąć kilka lub kilkanaście lokalizacji o wielkości około 25 hektarów. Farmy fotowoltaiczne powstaną m.in. w gminach Lipsk, Kolno i Jedwabne.
Źródło: WNP