Wyprodukowana przez farmę fotowoltaiczną energia będzie przeznaczona na procesy mechaniczne w ZUO. Przedstawiciele KHK powiedzieli, że zależało im na efektywnym wykorzystaniu zrekultywowanych terenów składowiska. Właściciele liczą korzyści ekologiczne i finansowe.

Farma PV znajduje się przy ul. Białobrzeskiej. Instalacja składa się z 1460 paneli, które umieszczone są w pięciu rzędach. Łącznie zajmują powierzchnię ok. 30 arów. Wykonawcą inwestycji była firma Archigon z Tarnowa. Prace będą zakończone do 30 kwietnia 2021 r. Wartości inwestycji to 2,2 mln zł, 30 proc. zostało pokryte z pomocą dotacji udzielonej przez NFOŚiGW.

Jest to element większej strategii holdingu mającej na celu budowanie niezależności energetycznej. KHK produkuje energię elektrycznych w ośmiu niezależnych źródłach. Jest w posiadaniu pięciu instalacji fotowoltaicznych, turbiny wodnej w Sieniawie, elektrowni biogazowej oraz elektrociepłowni biomasowej. W efekcie holding zainwestował w odnawialne źródła energii, które zapewniają 95 proc. zapotrzebowania wszystkich zakładów.

Oczyszczalnia ścieków napędzana energią z fotowoltaiki i biogazu

Holding przygotowuje się obecnie do podobnej inwestycji. W planie jest modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Krośnie tj. generalny remont i wymiana ponad 20-letniej infrastruktury. Podpisano już umowę z łódzką firmą Ecokube w celu sporządzenia dokumentacji projektowej. Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego poinformował, że celem jest dobre przygotowanie się do tego, aby podjąć próbę pozyskania środków finansowych z kolejnej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

Oczyszczalnia Ścieków w Krośnie Fot. Krośnieński Holding Komunalny

Oczyszczalnia Ścieków w Krośnie Fot. Krośnieński Holding Komunalny

W trakcie modernizacji zostanie wprowadzony nowy system przygotowania osadów ściekowych przed ich doprowadzeniem do komór fermentacji. W ten sposób poprawią się parametry procesu fermentacji metanowej, co w konsekwencji będzie oznaczać wzrost wydajności produkowanego biogazu.

– Przełoży się to na większą dyspozycyjność, czyli czas bezawaryjnej pracy, modułów kogeneracyjnych, w których biogaz przetwarzany jest na energię cieplną i elektryczną – tłumaczy dr Karol Trojanowicz, autor koncepcji zakresu kolejnej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Krośnie.

Holding chce także zwiększyć samowystarczalność energetyczną oczyszczalni, która ma być osiągnięta dzięki modułom kogeneracyjnym z biogazu, zapewniającym pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, oraz instalacjom fotowoltaicznym.

Na terenie oczyszczalni znajduje się już jedna elektrownia fotowoltaiczna o mocy 100 kW. Wartość inwestycji wyniosła ok. 452 tys. zł. Instalacja składa się z 360 modułów. Poziom produkcji energii elektrycznej w miesiącach letnich wynosi ok. 14000 kWh/miesiąc.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny

Redakcja GLOBEnergia