Legnica to miasto powiatowe, znajdujące się w środkowej części województwa dolnośląskiego. Przed I wojną światową, na jego terenach powstało lotnisko dla sterowców, które po wojnie zostało zajęte przez Północną Grupę Wojsk Armii Radzieckiej dla celów militarnych. Poniemieckie lotnisko zostało formalnie zlikwidowane w 2015. Obecnie na obszarze byłego lotniska działają obiekty handlowe, w tym hipermarket, oraz magazyny, Władze Legnicy chcą sprzedać kolejne działki na terenie byłego lotniska. 12,4 ha przeznaczone jest dla farmy fotowoltaicznej!

Zagospodarowane tereny byłego lotniska w Legnicy, źródło: fakty.lca.pl

Przetarg

Legnica poszukuje inwestora, który na terenie byłego lotniska zbuduje farmę fotowoltaiczną. Powierzchnia, którą można przeznaczyć pod instalację, to około 12,4 ha. 6 lutego o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta Legnicy, odbędzie się przetarg na 29–letnią dzierżawę nieruchomości o powierzchni 12,4 ha.

Na powierzchni 12,4 ha mogłaby powstać farma o mocy około 12 MW, pod warunkiem wykorzystania modułów o mocy 240 Wp.

OZE w Legnicy

Jak mówi Jadwiga Zienkiewicz – zastępca prezydenta, Legnica stawia na rozwój energii odnawialnej. W mieście działa już klaster energetyczny. Klaster Energii obejmie swoim działaniem wiele sfer lokalnej aktywności, rozwijając m. in. przedsięwzięcia z zakresu podwyższania efektywności energetycznej, smart-city, bilansowania i zarządzania energią, zeroemisyjnego transportu publicznego i prywatnego, badania i poprawy jakości powietrza.

Równolegle Klaster planuje zająć się prowadzeniem działań edukacyjnych mających na celu podwyższanie poziomu świadomości energetycznej i ekologicznej Mieszkańców Legnicy.

Teraz władze poszukują inwestorów, którzy zbudują na terenie byłego lotniska farmę fotowoltaiczną. Energia słoneczna, jako czysta, niewyczerpalna i niedegradująca środowiska jest atrakcyjna z punktu widzenia miasta.

W Legnicy wielu przedsiębiorców i właścicieli domów instaluje elektrownie słoneczne. Równocześnie, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących od kilku lat w programie kształcenia młodzieży jest kierunek związany z odnawialnymi źródłami energii. Właśnie w tej szkole przed sześciu laty powstała instalacja, produkująca energię na potrzeby szkoły. Do budowy podobnych instalacji przygotowują się legnickie spółki komunalne.

Źródła: legnica.naszemiasto.pl, wikipedia, klasterlegnica.pl

Redakcja GLOBEnergia