Instalacja będzie znajdowała się na granicy Nowej Południowej Walii i Australijskiego Terytorium Stołecznego. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej latem i zakończy się w 2022 r. Instalacja będzie składała się z 260 936 paneli słonecznych o mocy 460 W każdy. Instalacja pokryje 209 ha powierzchni. Roczna produkcja energii elektrycznej przewidywana jest na poziomie 260 000 MWh. Wartość inwestycji to 170 mln dol. Co więcej, przedsięwzięcie będzie obejmowało także budowę magazynów energii, ale nie podano konkretnej specyfikacji. Obecnie deweloperzy są na etapie uzyskiwania stosownych pozwoleń.

New Energy Development jest przekonany, że farma zapewni zapotrzebowanie na energię elektryczną 46 tys. gospodarstw domowych w ciągu następnych 30 lat. Mieszkańcy będą mogli ją zakupić z pomocą Localvolts Electricity Exchange, giełdy energii typu peer-to-peer dedykowane zakupowi i sprzedaży energii elektrycznej.

Agrowoltaika

Deweloperzy postawili na koncepcję rozwoju farmy słonecznej z obszaru agrowoltaiki, czyli łączącej generację energii słonecznej z rozwiązaniami dla rolnictwa, najczęściej w symbiozie z nim. Farma będzie instalowana na gruntach o powierzchni 391 ha, na których obecnie wypasane są owce. Deweloperzy postanowili połączyć hodowlę z zainstalowaniem farmy, bez szkód dla zwierząt. Panele będą rozmieszczone na maksymalnej wysokości 2,5 m oraz w odległości od siebie sięgającej 5 MW. W przekonaniu dewelopera daje to wystarczającą powierzchnię do wypasu owiec.

Ponadto planowane jest posadzenie 22 tysięcy roślin w celu wspierania bioróżnorodności. Przewiduje się zasadzenie sześciu regionalnych roślin jak Fan Flower, Grevillea, Goodenia, Jug Flower i Native Daisy, które sprzyjają pszczołom, owadom i motylom. Co ważne, rośliny nie wymagają szczególnej pielęgnacji.

Inwestorzy zerkają w stronę Australii

Univergy Solar zauważa, że Australia to rynek o ogromnym potencjale OZE, co czyni ją krajem strategicznym dla inwestora. Rozwój farmy słonecznej Wallaroo 120 MW jest dopiero początkiem zaangażowania firmy w tym kraju. Przewiduje kolejne projekty w obszarze OZE. Spółka została założona w 2013 r. i jest obecna w 18 krajach. Skupia się na integracji i nowych pomysłach biznesowych. Univergy opracowało w Japonii projekty słoneczne o łącznej mocy 1 GW i jest twórcą ponad 2,6 GW w projektach słonecznych na całym świecie.

Energia odnawialna jest najtańszym rodzajem nowej generacji energii w Australii. OZE odpowiadają za 24 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej w tym kraju, z  czego 2,2 proc. jest wytwarzane przez elektrownie słoneczne.

Źródło:  Wallaroo Solar Farm/PV Magazine

Redakcja GLOBEnergia