W Jaworznie znajduje się elektrownia konwencjonalna. Elektrownia Jaworzno III to dwa zakłady: Elektrownia II i Elektrownia III. Elektrownia III, jako zawodowa elektrownia cieplna produkująca energię elektryczną, wyposażona jest w sześć bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej 1 535 MW.

Teraz TAURON ogłosił przetarg na kompleksową realizację budowy pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w Jaworznie. Termin składania ofert wyznaczony został na 13 września. Choć porównanie 5 MW do 1535 MW w elektrowni konwencjonalnej wydaje się śmieszne, jak na farmę w polskich warunkach jest to dosyć dużo.

TAURON prowadzi obecnie program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach. Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w przyjęte kierunki strategiczne, opierające się na rozwoju czystej energii, które będą podstawą budowy wartości Grupy TAURON do 2030 r. – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Obecnie program jest na etapie przygotowywania, w tym uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Obejmuje on pięć lokalizacji, a potencjał każdej z farm jest silnie uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji.
Najbardziej zaawansowane obecnie są projekty w Jaworznie i Mysłowicach.

W Jaworznie trwa procedura wyboru wykonawcy farmy, a w Mysłowicach toczy się postępowanie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z analizą produktywności oraz uzyskania pozwolenia na budowę farmy. W Stalowej Woli aktualnie trwa procedura uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Przetarg na kompleksową realizację budowy pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w Jaworznie trwa! Termin składania ofert wyznaczony został na 13 września.

tauron logo

Zielona transformacja Taurona

Grupa Tauron przechodzi zieloną transformację i zamierza inwestować w OZE. W planach są nowe farmy wiatrowe na lądzie i morzu oraz farmy fotowoltaiczne. Zielona transformacja Taurona ma polegać na zwiększeniu udziału OZE w wytwarzanej energii. W 2025 roku moc wytwarzana przez Taurona z odnawialnych źródeł energii ma wynieść 1200 MW i tym samym 30% wytwarzanej energii przez grupę. W 2018 roku udział OZE w strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej wyniósł 11,19%. Wychodzi na to, że w ciągu 7 lat, Tauron chce zwiększyć udział OZE prawie o 19 punktów procentowych.

Po zwiększeniu udziału OZE w strukturze wytwarzania, grupa szacuje, że do 2025 r. emisja dwutlenku węgla zostanie ograniczona o 20 procent.

Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

Plany zmierzają jeszcze dalej. Już w 2030 r. Tauron planuje osiągnąć aż 66 procent energii wytwarzanej z OZE.

Przetarg na kompleksową realizację budowy pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w Jaworznie trwa. Jest to na razie pierwszy przetarg z pięciu lokalizacji w których mają powstać farmy od Taurona. Termin składania ofert wyznaczony został na 13 września. Zielona transformacja trwa i oby wszystkie cele zostały zrealizowane!

Źródło: Tauron

Redakcja GLOBEnergia