Elektrownia fotowoltaiczna umożliwiająca zasilanie mieszkańców miasta w wodę z jeziora Miedwie została uruchomiona. 

Fot. OPEUS Energia
 
Warto podkreślić, że woda z jeziora Miedwie zasila ok 90% mieszkańców Szczecina. Własną elektrownię słoneczną zbudował szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Farma o mocy 1,45 MW zajmuje powierzchnię dwóch hektarów. Tworzy ją w sumie ponad sześć tysięcy paneli. Farma fotowoltaiczna wybudowana została na działce będącej własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, na terenie Zakładu Produkcji Wody MIEDWIE. 
 
Jak podaje ZWiK, oprócz wykorzystania energii do pompowania wody z jeziora, zakład nastawia się również na sprzedaż nadwyżek produkcji. 
 
Inwestycję dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działanie 4.1, „Energia odnawialna i zarządzanie energią”. Całość kosztowała ok. 8,5 miliona złotych. 
 
Projekt obejmuje finalnie wybudowanie jeszcze jednej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW – pompownia P1. Powstaje ona 2 km od pierwszej. Łącznie będą tworzyć największą farmę fotowoltaiczną w tym regionie. Całkowite wydatki na realizację tych projektów wynoszą 11,363 mln zł.
 
Fot. OPEUS Energia
 
„Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zastąpienie energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych – energią ze źródeł odnawialnych. Planowany efekt ekologiczny to zaoszczędzenie rocznie ok. 860 ton węgla i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ok. 1,3 tys. ton. Planujemy produkować energię elektryczną w ilościach ok. 1,85 mln KWh, którą będziemy zużywać przede wszystkim na potrzeby własne, co przy rosnących jej cenach pozwoli na osiągnięcie wymiernych oszczędności” – podkreślił prezes firmy Beniamin Chochulski.
 
Źródło: ZWiK Szczecin, Radio Szczecin