Rozszerzona rzeczywistość zostanie wykorzystana jako pomoc dla służb eksploatacyjnych wykonujących przeglądy na turbinach wiatrowych oraz kontrolujących infrastrukturę elektroenergetyczną stacji głównego punktu zasilania.

Jak to działa?

Dzięki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości możliwe jest połączenie świata fizycznego i cyfrowego, przez nakładanie się wirtualnych i interaktywnych obiektów na obraz prawdziwego otoczenia. Efekt można zobaczyć na ekranie smartfona, tabletu lub specjalnych okularów.

Jak powiedział Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna, w praktyce podczas inspekcji farmy wiatrowej, poprzez inteligentne okulary na bieżąco są wyświetlane pracownikowi niezbędne dane dotyczące pracy wiatraka. Takie rozwiązanie przyspieszy i ułatwi serwis farm wiatrowych oraz poprawi bezpieczeństwo pracy.

W przypadku wątpliwości w analizie obrazu, operator serwisujący turbinę będzie miał możliwość, aby w czasie rzeczywistym przesłać obraz ze swoich okularów do osób z centrali, w celu konsultacji. Jak podaje PGE, pozwoli to na precyzyjne zdiagnozowanie ewentualnej awarii, oznaczenie na obrazie niepokojących objawów pracy turbiny oraz przekazanie ekipie serwisującej dokładnych instrukcji postępowania.

Dla pracowników dużym usprawnieniem będzie również możliwość cyfrowego wypełnienia karty przeglądu przy wykorzystaniu inteligentnych okularów. Według PGE EO, wypełnienie wirtualnej checklisty pozwoli na zmniejszenie liczby popełnianych błędów i podniesienie bezpieczeństwa pracy.

Farma Wiatrowa Kisielice, źródło: PGE EO

Farma Wiatrowa Kisielice, źródło: PGE EO

Zbieranie danych

Dane z przeglądów będą zapisywane w bazie danych. W każdej chwili będzie można po nie sięgnąć z poziomu panelu administracyjnego. Jak podaje PGE, kolejnym krokiem będzie stworzenie dokumentacji fotograficznej oraz wideo, co usprawni przepływ informacji oraz poprawi jakość prac serwisowych, a w przyszłości pozwoli na szybkie i łatwe wyszukiwanie danych historycznych.

System, który jest testowany na Farmie Wiatrowej Kisielice przygotowała, wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą, polska spółka 1000 realities.

Farma Kisielice – inne pilotaże

Farma Wiatrowa Kisielice została uruchomiona w grudniu 2006 roku. Zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, na terenie gminy Kisielice. Składa się z 21 elektrowni wiatrowych o mocy 1,520 MW oraz 6 elektrowni wiatrowych o mocy 1,545 MW każda.

Testy rozszerzonej rzeczywistości, to kolejna z innowacji testowana na Farmie Wiatrowej Kisielice. Rok temu, na tej samej farmie rozpoczęły się testy innowacyjnego systemu firmy Bioseco, chroniącego ptaki przed kolizją z turbinami wiatrowymi za pomocą kamer i radarów. System firmy Bioesco jest w stanie wykryć ptaki w odległości nawet 500 m od turbiny. Jeśli ptaki znajdą się w strefie buforowej w odległości mniejszej niż 300 m od wiatraka, turbina jest automatycznie zatrzymana.

OZE w PGE

PGE posiada aktualnie 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2322,1 MW.

Źródło: PGE EO

Redakcja GLOBEnergia