Farma wiatrowa Łęki Dukielskie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

farma wiatrowa łęki dukielskie

Wieś Łęki Dukielskie (województwo podkarpackie, powiat krośnieński, gmina Dukla) leży na wysokości 319 m. n.p.m, w rejonie Przełęczy Dukielskiej pośród lasów i wzgórz krainy Dołów Jasielsko-Sanockich na pograniczu Płaskowyżu Kobylan i Garbów Iwonicza.

Na terenie wsi powstaje obecnie jedna z najnowszych farm wiatrowych. Było to możliwe dzięki proekologicznym działaniom władz, ale także dzięki poparciu lokalnej społeczności.

O wyborze lokalizacji zdecydowały przede wszystkim warunki wiatrowe. Park wiatrowy znajduje się na pagórkowatym terenie, jest otwarty właściwie ze wszystkich stron, a szczególnie z kierunku południowego, południowo-zachodniego i zachodniego.

Teren ma przeznaczenie rolnicze, jest niezabudowany. Położenie Łęk Dukielskich i ukształtowanie terenu sprawia, iż rejon ten ma idealne warunki wietrzności, przez co jest właściwym miejscem do budowy farmy wiatrowej.

Ze względu na tak duży potencjał teren ten wzbudził zainteresowanie jednej z największych firm na rynku europejskim, inwestującej w sektorze energii odnawialnych w różnych częściach świata.

 

zobacz także:

Szlakiem elektrowni wiatrowych w Polsce

Etapy inwestycji

Po ustaleniu lokalizacji farmy możliwe było przejście do kolejnych etapów realizacji projektu. Jednym z nich było przeprowadzenie wszystkich niezbędnych analiz i ekspertyz, a także uzyskanie zezwoleń koniecznych do rozpoczęcia prac budowlanych.

Kluczową sprawą było określenie produktywności farmy. W tym celu wykonane zostały pomiary wiatru, a następnie na ich podstawie uzyskano informacje o zasobach energetycznych wiatru na wybranym terenie. Po ocenie potencjału energetycznego przystąpiono do analiz związanych z wyborem elektrowni wiatrowych, a także ich rozmieszczeniem i liczbą.

Opracowany na podstawie powyższych analiz biznesplan miał na celu ocenę opłacalności inwestycji. Pozwolił on także na ocenę szans realizacji projektu i identyfikację zagrożeń.

Przed rozpoczęciem inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej konieczne jest uzyskanie licznych zezwoleń. Cały proces inwestycyjny w Polsce regulują ustawy, rozporządzenia i wszelkiego rodzaju normy, dlatego też w celu realizacji projektu budowlanego niezbędne było otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a później także pozwolenia na budowę. Po złożeniu do lokalnego zakładu energetycznego wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych wnioskodawca otrzymał warunki wraz z projektem umowy o przyłączeniu.

Konieczne było także wykonanie wszelkich niezbędnych projektów (projekt dróg dojazdowych, projekt przyłącza do sieci i wewnętrznej infrastruktury elektrycznej farmy), a w szczególności projektu budowlanego.

Gdy prace ruszyły, w pierwszej kolejności zorganizowano infrastrukturę drogową, konieczną do transportu poszczególnych elementów farmy. Na miejscu, gdzie miały być zlokalizowane elektrownie, wykonane zostały drogi dojazdowe. Ułożono także kable energetyczne i telefoniczne. Następnie wykonano fundamenty z zalanymi kołnierzami pod montaż kolejnych sekcji wież. Ze względu na budowę geologiczną miejsca wykonanie wykopów pod fundamenty (głębokość ponad 3 m) nie było łatwe. Aby posadowić elektrownię, konieczne było kłucie w litej skale. Urobek w postaci pokruszonych kawałków skał został wykorzystany do utwardzenia placów wykorzystywanych na dalszym etapie do montażu wirnika i pozostałych elementów elektrowni.

Budowa wewnętrznej infrastruktury trwała 5 miesięcy i została zakończona w listopadzie 2008 roku. Dotrzymanie terminów było niezmiernie ważne, gdyż warunki pogodowe panujące w okresach zimowych uniemożliwiają prace budowlane i transportowe na terenie farmy.  Po okresie zimowym rozpoczął się transport i montaż samych elektrowni, a pierwszy rozruch rozpoczął się w maju.

 

Charakterystyka zastosowanych turbin wiatrowych

Farma wiatrowa Łęki Dukielskie składa się z 5 elektrowni wiatrowych o mocy ok. 2 MW, o mocy elektrycznej łącznej 10 MW. Roczna produkcja energii przez park wiatrowy szacowana jest na ponad 20 000 MWh.

Podsumowanie

Uruchomienie Farmy wiatrowej Łęki Dukielskie z pewnością przyczyni się do rozwoju regionu, przynosząc wymierne korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne jego mieszkańcom. Elektrownie wiatrowe jako nietypowe i rzadkie budowle w regionie stanowią swoistą atrakcję, która jest dodatkowym atutem gminy w staraniach o wpływy z turystyki.

Maciej Duraczyński, GLOBEnergia


Cały artykuł - GLOBEnergia 3/2009