7 lutego 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą wsparcie unijne dla projektu pn. Budowa farmy wiatrowej o mocy 48 MW w gminie Pelplin.

Inwestycja kosztowała 280 mln zł, z czego 40 mln zł pochodziło z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach przedsięwzięcia, zrealizowanego w województwie pomorskim, powstał zespół 24 turbin wiatrowych o łącznej mocy 48 megawatów (MW). Szacuje się, że w ciągu roku wszystkie wiatraki wyprodukują prawie 110 tysięcy megawatogodzin (MWh) netto energii elektrycznej.

Uruchomiona w połowie 2012 r. inwestycja wpłynie na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym Polski, ograniczy emisję gazów cieplarnianych i zmniejszy uzależnienie kraju od importu energii.

Do tej pory Komisja wydała trzynaście decyzji dla inwestycji z sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko. Potwierdzenie dofinansowania unijnego dla farmy wiatrowej Pelplin jest czwartą decyzją Brukseli w tej sprawie dla dużych projektów polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej z wiatru w ramach Programu.
Źródło: Ministerstwo Środowiska