Farma wiatrowa Silesia uzyskała zgodę na przyłączenie do sieci

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

50988061pan

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zawarły z EKO Energia Polska umowę o przyłączenie farmy wiatrowej Silesia do elektroenergetycznej sieci przesyłowej.

24 stycznia 2014 r. w Konstancinie-Jeziornej została zawarta umowa pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi a EKO Energia Polska Sp. z o.o. o przyłączenie farmy wiatrowej Silesia do elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla farmy wiatrowej Silesia PSE wydały 14 czerwca 2012 r. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, oraz Cezary Szwed, Członek Zarządu. Natomiast Eko Energia Polska Sp. z o.o. reprezentował Rudolf Mikulla, Prezes Zarządu. W uroczystości uczestniczył również Tomasz Kostuś, Wicemarszałek Województwa Opolskiego.

Farma Wiatrowa Silesia o mocy 225 MW będzie przyłączona do rozdzielni 220 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Wielopole. Turbiny farmy będą zlokalizowane na terenie gmin Polska Cerekiew i  Pawłowiczki w woj. opolskim. Przyłączenie FW Silesia do KSP będzie realizowane w dwóch etapach:
   
1. Przyłączenie pierwszego etapu o mocy zainstalowanej 115 MW  - wrzesień 2018 r.,
2. Przyłączenie drugiego etapu o mocy zainstalowanej 110 MW  - listopad 2018 r.
Budowa FW Silesia i jej przyłączenie do sieci przesyłowej to kolejny krok do osiągnięcia celów określonych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r., związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii wykorzystujących energię wiatru. Inwestycja ta wpisuje się w cele unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego oraz w strategię budowy bezpieczeństwa energetycznego kraju –podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE.

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Wielopole zlokalizowana jest na terenie południowej części Polski i jest jednym z największych węzłów w elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Ta  część Polski charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą strukturą elektroenergetycznej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Tomasz Kostuś wyraził zadowolenie z rozwoju inwestycji: "Jestem bardzo usatysfakcjonowany, że na terenie województwa opolskiego uruchomiona zostanie budowa farmy wiatrowej Silesia. Inwestycja ta nie tylko wpisuje się w realizację kierunków rozwoju województwa opolskiego zawartych w Strategii Rozwoju Województwa do 2020 r., ale w znaczący sposób – o czym jestem przekonany – przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy i korzyści ekonomicznych dla regionu"
Źródło: PSE