W Cieszanowicach powstaje pilotażowy magazyn energii, który będzie szansą na sprawdzenie w rzeczywistych warunkach wypracowanych dotychczas rozwiązań.

Lokalizacja i parametry magazynu energii

System powstaje przy stacji energetycznej w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik w woj. opolskim. Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja ta współpracuje z należącą do Grupy TAURON farmą wiatrową Lipniki o mocy ok. 30 MW, zlokalizowaną w odległości 7,5 km od projektowanego magazynu.

Moc czynna magazynu wyniesie co najmniej 2000 kW, a pojemność użyteczna co najmniej 500 kWh. Powstanie magazynu doprowadzi do poprawy jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla klientów kilku gmin woj. opolskiego. Planowany termin uruchomienia systemu magazynowania to koniec 2019 r.

– Projekt docelowo ma potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w oparciu o innowacyjne magazyny energii wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne – podkreśla Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja.

Farma wiatrowa w Lipnikach. Fot. Tauron

Z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego istotne jest również zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii. Zyskają na tych działaniach nasi klienci – dodaje.

Przewidywane efekty  realizacji projektu

Pozytywne efekty realizacji projektu będą bezpośrednio wpływać na odbiorców energii zasilanych z GPZ Cieszanowice. W dalszej perspektywie, po wdrożeniu podobnych rozwiązań w innych lokalizacjach, beneficjentami przedsięwzięcia mogą być kolejni klienci przyłączeni do sieci TAURON Dystrybucja.

Uzyskane w demonstracyjnym projekcie wyniki i doświadczenie będzie można wykorzystać w przyszłości przede wszystkim tam, gdzie zlokalizowane są odnawialne źródła energii Grupy, w tym farmy wiatrowe.

Do realizacji projektu, TAURON pozyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Redakcja GLOBEnergia