Farmy PV na wydzierżawionych gruntach prywatnych – PGE inwestuje

PGE Energia Odnawialna (PGE EO), z Grupy PGE zbuduje nowe farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 12 MW. Farmy fotowoltaiczne powstaną na prywatnych gruntach wydzierżawionych przez spółkę. Kiedy inwestycje zostaną uruchomione?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Dwie nowe farmy fotowoltaiczne

PGE EO zbuduje dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 12 MW. Farmy powstają w powiecie grajewskim na Podlasiu na prywatnych gruntach, które zostaną wydzierżawione przez spółkę. W komunikacie PGE EO możemy przeczytać, że spółka planuje uruchomienie inwestycji w połowie 2023 r.

Nieoprocentowana pożyczka

Źródłem funduszy na budowę farm fotowoltaicznych ma być nieoprocentowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PGE uzyskało pożyczkę właśnie na realizację budowy dwóch farm fotowoltaicznych Gutki 1 i Gutki 2. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę, dofinansowanie pozwoli pokryć koszty inwestycyjne w 85 proc. Ponadto, po terminowym uruchomieniu instalacji spółce zostanie umorzona część kredytu w wysokości blisko 3,3 mln zł. 

Współpraca z NFOŚiGW

Budowa instalacji fotowoltaicznych Gutki 1 i Gutki 2 to kolejna inwestycja, którą PGE Energia Odnawialna realizuje we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Na początku spółka podpisała umowę na modernizację Elektrowni Wodnej Gubin. 

Jak czytamy w komunikacie PGE EO, celem Grupy PGE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Grupa chce osiągnąć to zobowiązanie poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową.

3 GW fotowoltaiki do 2030 r.

Program rozwoju fotowoltaiki realizowany przez spółkę jest jednym z elementów planu inwestycyjnego PGE. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW. Taka łączna moc farm fotowoltaicznych pozwoliłaby na umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Choć PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce, to na ten moment jest właścicielem zaledwie 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów należących do PGE EO wynosi 2331,25 MW. Na większość tej mocy składa się 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych oraz 4 elektrownie szczytowo-pompowe.

Dzierżawa gruntów

Spółka PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła około 3 000 tys. ha gruntów na cel budowy farm fotowoltaicznych o mocy ponad 2 GW. Jak informuje spółka, w przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno instalacje PV o mocy 1 MW jak i znacznie większe przedsięwzięcia.

Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również - tak jak w przypadku PV Gutki 1 i Gutki 2 - na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

Finansowanie

Projekty realizowane przez PGE mają być finansowane poprzez system aukcyjny oraz w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

Jak podaje PGE, 23 projekty zostaną zrealizowane w ramach systemu aukcyjnego. Projekty te wygrały zeszłoroczne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Inwestycje powstaną w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim.

Źródło: PGE.

Zobacz również