Jak podaje PGE, farmy wiatrowe po odpowiednim przystosowaniu i optymalizacji będą mogły świadczyć regulacyjne usługi systemowe. Przeprowadzony na farmie Lotnisko projekt pilotażowy to potwierdził!

Farma wiatrowa Lotnisko, źródło: PGE

Badania

Przez ostatnie kilka miesięcy na farmie wiatrowej Lotnisko trwały badania, które miały pokazać, na ile odnawialne źródła energii, które w przeciwieństwie do tych konwencjonalnych są bezpośrednio zależne od bieżących warunków atmosferycznych takich jak siła i prędkość wiatru, mają możliwość świadczenia regulacyjnych usług
systemowych.

W szczególności chodziło o wymagania techniczne, jakie muszą być spełnione przez
źródła OZE przy świadczeniu regulacji pierwotnej i wtórnej, czyli regulacji mocy czynnej i
częstotliwości w systemie elektroenergetycznym.

Jak podaje PGE, w ramach projektu zbudowano system testowy oraz stworzono oprogramowanie, które poprzez specjalny interfejs łączący układy sterowania Farmą Wiatrową Lotnisko z centralnym systemem automatycznej regulacji częstotliwości i mocy częstotliwości (Load Frequency Control, w skrócie LFC) umożliwiało sterowanie generacją farmy wiatrowej z poziomu LFC.

W dalszej kolejności przeprowadzono szereg testów funkcjonalnych, które szczegółowo monitorowano. Równolegle PGE pracowało nad opracowaniem kompleksowych standardów technicznych, jakie w przyszłości będą miały spełniać farmy wiatrowe zainteresowane świadczeniem regulacyjnych usług systemowych na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Sukces

Według Pawła Mazurkiewicza, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna, sukces przedsięwzięcia jest istotnym argumentem przemawiającym za możliwością wykorzystywania farm wiatrowych do świadczenia usług systemowych na rzecz operatora systemu przesyłowego zarządzającego siecią najwyższych napięć 220kV, 400kV i 750kV, a w przyszłości dla operatorów sieci dystrybucyjnej zarządzających sieciami 110kV i niższych napięć.

O farmie Lotnisko

Farma Wiatrowa Lotnisko zlokalizowana jest w miejscowości Kopaniewo. Farma została uruchomiona w 2015 roku, a jej moc zainstalowana wynosi 94,500 MW. Składa się z 30 turbin Alstom ECO 110, każda o mocy nominalnej 3,150 MW. Produkcja brutto energii elektrycznej FW Lotnisko kształtuje się na poziomie 195 000 MWh rocznie.

źródło: PGE

 

Redakcja GLOBEnergia