Seminarium odbędzie się 7 września 2016 r. w budynku Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB przy ul. Szkolnej 2/4 w Warszawie, sali nr 17.

Przyjęte w pierwszej połowie bieżącego roku regulacje – tzw. ustawa odległościowa oraz nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii –  w sposób fundamentalny zmieniły warunki funkcjonowania farm wiatrowych w Polsce i postawiły ich właścicieli w obliczu nowych wyzwań. Załamanie się rynku zielonych certyfikatów, zagrożenie podatkiem od nieruchomości, koniec ceny URE, rosnące koszty dostępu do rynku (koszt profilu, koszt bilansowania) powodują, że w najbliższych miesiącach wiele spółek z sektora energetyki wiatrowej może mieć problem z regulowaniem bieżących zobowiązań wobec banków.

Wobec problemów, z jakimi zmaga się branża, zespół PSEW wraz z zaproszonymi ekspertami zapraszają na seminarium, podczas którego omówione zostaną między innymi:

  • możliwości ochrony przed zwiększonym wymiarem podatku od nieruchomości,
  • sposoby na uniknięcie monopolu sprzedawcy zobowiązanego w okresie gdy obowiązuje cena URE oraz na przygotowanie się do rynku bez ceny URE,
  • mechanizmy rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego od 1 lipca 2016 r. i faktyczne koszty bilansowania według interpretacji Prezesa URE.

Eksperci wskażą też jak, korzystając z outsourcingu zarządzania aktywami, optymalizować koszty operacyjne funkcjonowania farm wiatrowych oraz jak obniżać koszty serwisu O&M poprzez wykorzystanie usług niezależnych firm serwisowych. Tematem, który z pewnością zainteresuje uczestników będą również możliwości restrukturyzacji zadłużenia farm wiatrowych.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wstępny program seminarium można znaleźć tutaj, rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

GLOBEnegia objęła patronat medialny nad wydarzeniem.