Fatalne dane z rynku mikroinstalacji PV! Tylko 648 nowych instalacji w kwietniu

Przełom marca i kwietnia 2022 przez wielu określany był końcem fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce. Wszystko to miało wynikać z likwidacji korzystnego systemu rozliczeń prosumentów jakim był system opustów. W redakcji GLOBENERGIA sprawdzamy jak wyglądała zmiana systemu rozliczeń prosumentów z perspektywy liczby i mocy instalacji PV przyłączonych w marcu i kwietniu 2022 roku. Jak wyglądają dane w porównaniu z rokiem ubiegłym?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Sukces systemu opustów

Net-metering powszechnie zwany systemem opustów obowiązywał w Polsce od połowy 2016 roku. Od tego czasu rozwój fotowoltaiki znacznie przyśpieszył, ze względu na przejrzyste otoczenie prawne oraz w wyniku ciągle spadających kosztów instalacji. Duży wkład w prawdziwy boom fotowoltaiczny w Polsce miał również program Mój Prąd uruchomiony 30 sierpnia 2019 r. Program stał się olbrzymią promocją fotowoltaiki w społeczeństwie. Dziś po latach rozwoju we względnie stabilnym otoczeniu prawnym branża fotowoltaiczna musi zmierzyć się z nowym wyzwaniem jakim jest nowy model rozliczania prosumentów, czyli net-billing. 

Net-billing

Po trzymiesięcznym okresie przejściowym do net-billingu trafią prosumenci, którzy zgłosili swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 kwietnia 2022 roku. Koniec systemów opustów był określany jako przełomowy moment dla rynku mikroinstalacji prosumenckich. Wielu właścicieli firm z sektora fotowoltaicznego patrzyła w przyszłość z obawami, czy net-billing, który od 1 lipca zastąpi opust, nadal utrzyma stabilny rozwój branży PV. Jak wygląda rynek PV po miesiącu funkcjonowania nowych przepisów?

GLOBENERGIA zwróciła się do operatorów systemów dystrybucyjnych z prośbą o podsumowanie rynku fotowoltaicznego w ciągu dwóch minionych miesięcy. Dane dotyczące rynku PV przekazała PGE Dystrybucja S.A. Zgodnie z danymi przekazanymi przez PGE Dystrybucja S.A., w marcu 2022 roku przyłączono 40 220 mikroinstalacji o mocy 314 010 kW. Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych, przyłączonych w kwietniu bieżącego roku spadła do zaledwie 648 sztuk, których moc wynosi 4 292 kW. Oznacza to, że w marcu 2022 roku dziennie instalowano ponad dwa razy więcej prosumenckich systemów PV niż w całym kwietniu 2022. Skala spadku liczby przyłączonych mikroinstalacji fotowoltaicznych jest ogromna. W kwietniu 2022 zainstalowano zaledwie 1,5 proc. mikroinstalacji, które zostały przyłączone w marcu tego samego roku.

Dane PGE: Drastyczny spadek liczby przyłączonych mikroinstalacji PV - zestawienie marca i kwietnia w latach 2021 i 2022.
Drastyczny spadek liczby przyłączonych mikroinstalacji PV - zestawienie marca i kwietnia w latach 2021 i 2022.

“W mojej ocenie rynek instalacji prosumenckich zacznie się odbudowywać na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2022 roku. Będzie wynikało to z faktu, że zdecydowana większość inwestorów, którzy chcieli wykonać swoje instalacje do połowy roku, przyspieszyła decyzję z uwagi na zmianę przepisów i wykonała instalację do końca marca.” - komentuje Bogdan Szymański, wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Ekspert ds. fotowoltaiki dodał również, że w najbliższych miesiącach, czyli kwietniu, maju i czerwcu nie należy się spodziewać wysokiej liczby nowych instalacji prosumenckich.

“Do końca półrocza liczba nowych instalacji prosumenckich będzie istotnie mniejsza.” - dodaje Szymański.

Wyścig z czasem

Rozliczanie w ramach systemu opustów charakteryzuje się wysoką opłacalnością, przewidywalnością przyszłych oszczędności, a także prostotą rozliczania. Nic więc dziwnego, że inwestorzy indywidualni chcieli za wszelką cenę zdążyć przed magiczną datą 31 marca 2022 roku. Inwestorzy, którzy chcieli zagwarantować sobie rozliczanie w systemie opustów przez 15 lat, musieli zgłosić instalację do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) właśnie przed zakończeniem marca 2022 roku. Taka sytuacja przełożyła się na tak wyśrubowaną liczbę przyłączonych mikroinstalcji w marcu bieżącego roku, która wyniosła ponad 40 tys. sztuk. Z tego względu wyjątkowo niska liczba instalacji przyłączona w kwietniu 2022 (648 sztuk.) wygląda jeszcze gorzej, co nie zmienia faktu, że jest to wartość śladowa.

Porównanie danych rok do roku

Jak wygląda marzec i kwiecień 2022 w porównaniu do poprzedniego roku? PGE Dystrybucja S.A. informuje, że w kwietniu 2021 roku operator przyłączył do sieci 11 303 mikroinstalacji fotowoltaicznych, których moc wyniosła 80 013 kW. Natomiast w marcu 2021 było to 10 571 mikroinstalacji, o łącznej mocy 73 301 kW. Analizując przekazane dane widzimy, że liczba instalacji przyłączonych w marcu 2022 roku wzrosła o ponad 280 proc. w stosunku do marca 2021 roku. Ten gigantyczny wzrost jest spowodowany właśnie chęcią “załapania się” na korzystniejszy system rozliczeń przez potencjalnych klientów przed zbiegnięciem terminu 31 marca 2022. 

A jak zmianę systemu rozliczeń prosumentów odczuły firmy z branży fotowoltaicznej? O tym dowiecie się już wkrótce na portalu GLOBENERGIA.

Zobacz również