Struktura produkcji energii w lutym 2021 r.

W lutym 2021 r. w Polsce wyprodukowano łącznie 13 716 GWh energii elektrycznej, co stanowi wzrost o 2,81 r/r. Najwięcej energii wygenerowały elektrownie zawodowe (12 379 GWh) energii, czyli o 18,93 proc. więcej w porównaniu do lutego 2020 r. Elektrownie zawodowe wodne wyprodukowały 254 GWh, cieplne 12 126 GWh (w. brunatny – 3 298 GWH, w. kamienny – 7 792 GWh, gaz – 1 036 GWh).

PSE wskazuje, że elektrownie OZE wygenerowały 151 GWh, dodatkowo elektrownie wiatrowe – 1 185 GWh. Wiatraki wyprodukowały o 41,38 proc. mniej energii w porównaniu do lutego 2020 r.

Saldo wymiany zagranicznej spadło o 5,2 proc. r.r i wyniosło łącznie 796 GWh.

W okresie od stycznia do lutego br. wyprodukowano łącznie 30 035 GWh energii elektrycznej i jest 2,25 proc. wzrost w porównaniu do 2020 r.

Tabela: PSE

Według danych polskiego operatora systemu elektroenergetycznego, w lutym br. wyprodukowano w Polsce łącznie 13 716 GWh energii elektrycznej. Odnotowane duże spadki w produkcji w elektrowniach wiatrowych.Krajowe zużycie energii elektrycznej w lutym br. wyniosło 14 512 GWh, co stanowi wzrost o 2,34 proc w porównaniu do analogicznego okres w 2020 r.

Przybywa jednostek OZE oraz prosumentów

Według danych polskiego operatora systemu elektroenergetycznego, w lutym br. wyprodukowano w Polsce łącznie 13 716 GWh energii elektrycznej. Odnotowane duże spadki w produkcji w elektrowniach wiatrowych.

Według informacji ARE na koniec stycznia 2021 r. w Polsce funkcjonowało 470 422 prosumentów OZE, co daje łączną moc zainstalowaną 2 957,6 MW. Prosumenci w styczniu 2021 r. wprowadzili do sieci OSD 20 117,0 MWh energii elektrycznej. Według stanu na 1 lutego 2021 r. moc zainstalowana w fotowoltaice w KSE wyniosła 4088,9  MW.

Źródło: PSE

Redakcja GLOBEnergia