Filary efektywności energetycznej budynków

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

rehau-red
W budynku mieszkalnym do idealnego funkcjonowania i komfortu użytkowania niezbędne jest właściwe dopasowanie i nienaganne współdziałanie  wszelkich komponentów i zastosowanych układów. Istotnym jest spełnienie założenia trzech  filarów efektywności energetycznej – redukcji strat energii, efektywnego wykorzystania energii oraz efektywnego pozyskiwania energii.  

rehau-efrehau-efek
rehau dom

1. Redukcja strat energii - nowoczesne systemy okienne, drzwiowe i fasadowe

Energooszczędne systemy   okienne i fasadowe mają   decydujące znaczenie przy ograniczaniu  strat energii do minimum. Właśnie ten  aspekt jest najważniejszy, obok względów estetycznych i funkcjonalnych  − nie tylko przy budowie nowych budynków, ale w szczególności przy renowacji  oraz modernizacji starszych obiektów.

Wybór okna to często niełatwa decyzja. Oprócz aspektów  estetycznych decydującą rolę przy wyborze systemu odgrywają jego  parametry techniczne. Optymalnym rozwiązaniem jest osiągnięcie  perfekcyjnego dopasowania doskonałych parametrów cieplnych,  ochrony przed hałasem oraz przed włamaniami z funkcjonalnością  obsługi i łatwością czyszczenia.   

REHAU oferuje rozwiązania dla każdego obiektu – poczynając od systemów okien standardowych, aż po  certyfikowane systemy okienne do domów pasywnych. Dzięki obecności na wszystkich międzynarodowych  rynkach powstały programy wychodzące naprzeciw specyficznym wymaganiom regionów i poszczególnych krajów. Dodatkowe  wkładki ocieplające, montowane w komorach funkcyjnych oraz dwukomorowe szyby zespolone   o dobrych parametrach cieplnych, umożliwiają także osiągnięcie standardu, wymaganego w domach  pasywnych. Optymalny poziom izolacyjności zapewniają nowoczesne szyby zespolone, dzięki specjalnym elementom ryglującym okuć okna chronią przed włamaniami,  natomiast nowoczesne uszczelki obwiedniowe zatrzymują przeciągi, pył i wodę na zewnątrz budynku.

PRZEGLĄD SYSTEMÓW :
- okna GENEO
- drzwi zewnętrzne GENEO  
- drzwi podnośno-przesuwne GENEO  
- okna Euro-Design 86 plus  
- okna Brillant-Design  
- drzwi zewnętrzne Brillant-Design  
- drzwi podnośno-przesuwne Brillant-Design  
- okna Euro-Design 70
ZALETY:
- uzyskiwane niskie współczynniki przenikania  ciepła U f  odpowiadają trendom oszczędnego  gospodarowania energią,   
- optymalna głębokość profili sprawdza się przy  montażu w starym i nowym budownictwie,  
 - możliwe są indywidualne rozwiązania w zakresie  kształtów i kolorów okien,  
- opcjonalne zastosowanie techniki klejenia szyb do  profili REHAU zwiększa stabilność okien, szczególnie przy wąskich profilach i wysokich elementach,   
- wymiana okien przebiega szybko i łatwo, także   w pomieszczeniach zamieszkałych,  
- wykwalifikowani wykonawcy, przeszkoleni w Akademii REHAU, gwarantują wysoką jakość usług.

rehau1
2. Efektywne wykorzystanie energii - komfortowa temperatura i efektywność energetyczna

W systemach ogrzewania   i chłodzenia płaszczyznowego   REHAU wymiana energii odbywa się   w głównej mierze poprzez promieniowanie.  W ten sposób powstaje optymalny klimat  we wnętrzu pomieszczeń, bez przeciągów  oraz odgłosów działających urządzeń  klimatyzacyjnych. Ponadto systemy  ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego,   w przeciwieństwie do tradycyjnych instalacji,  umożliwiają stosowanie relatywnie niskich  temperatur zasilania przy ogrzewaniu  i wysokich przy chłodzeniu. Zapewnia to ich  większą wydajność, a dzięki umiarkowanym  temperaturom zasilania pozwala na  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przy budowie nowych budynków coraz większa liczba inwestorów  decyduje się na ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe. To  niezwykle komfortowe i energooszczędne rozwiązanie, regulujące  temperaturę pomieszczeń, można zastosować także przy renowacji  i modernizacji budynków. Dzięki systemom płaszczyznowym zużywa się  niewielkie ilości energii, co pozwala na zmniejszenie kosztów  eksploatacyjnych w długim okresie oraz zaoszczędzenie kopalnych  materiałów opałowych. Systemy o niewielkiej  wysokości montażowej (już od 25 mm) umożliwiają układanie na istniejącym podłożu bez konieczności  przerabiania np. progów drzwi. Ogrzewanie płaszczyznowe może być instalowane także w zamieszkałych  domach, a nakład pracy i bałagan przy montażu nie są większe niż w przypadku wymiany systemu   grzejników.
PRZEGLĄD SYSTEMÓW :
- ogrzewanie i chłodzenie ścienne  
- sufity chłodząco-grzewcze  
- ogrzewanie i chłodzenie podłogowe  
- ogrzewanie otwartych powierzchni

ZALETY:  
- możliwość obniżenia kosztów ogrzewania nawet   o 6-12%,  
- uzasadnione i wskazane jest zastosowanie odna- wialnych źródeł energii (np. geotermia lub systemy  solarne),  
- systemy można stosować zarówno w nowym  budownictwie, jak i przy renowacji budynków.

rehau3

3. Efektywne wytwarzanie energii  technologie na miarę przyszłości − Ekonomiczne i przyjazne dla środowiska

Odnawialne źródła energii są  przyjazne dla środowiska i bardzo  korzystne pod względem ekonomicznym.   W przeciwieństwie do surowców kopalnych,  energia słoneczna, ciepło z wnętrza ziemi   i bioenergia są niewyczerpalne i praktycznie  nie dotyczą ich niedobory oraz stale rosnące  ceny. Inwestorzy, projektanci i architekci już  dawno odkryli te zalety, dlatego z roku na  rok rośnie popyt na systemy wykorzystujące  odnawialne źródła energii, dzięki którym  pokrywają oni częściowo zapotrzebowanie  na ciepło i chłód zarówno w budynkach  mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Niezależnie od pogody i klimatu, energia geotermalna jest zawsze  dostępna i stanowi najbardziej niezależną formę odnawialnych  źródeł energii. Energia geotermalna jest dostępna w Polsce już na głębokości 1,5 m. Na tej głębokości przez cały rok  panuje stała temperatura ok. 8-10°C, która rośnie o 3°C na każde 100 m głębokości. Dzięki instalacjom  geotermalnym można pozyskać z wnętrza ziemi nawet 75% potrzebnego ciepła i tym samym zredukować  koszty eksploatacyjne ogrzewania budynków.  
PRZEGLĄD SYSTEMÓW:
 - kolektor poziomy RAUGEO PE-Xa, PE 100-RC   oraz PE 100  
- sonda spiralna RAUGEO Helix PE-Xa  
- sonda pionowa RAUGEO PE-Xa, PE 100-RC   oraz PE 100  
- sonda współosiowa RAUGEO PE 100-RC  - kolumna geotermalna RAUGEO PE-Xa  
- sondy głębionowe RAUGEO PE-Xa

ZALETY:
 
- pozyskiwanie z gruntu nawet do 75% potrzebnej  energii cieplnej,  
- możliwość połączenia wszystkich sond z nisko- temperaturowymi systemami ogrzewania,  
- jedno rozwiązanie dla dwóch systemów – ogrzewania i chłodzenia,  
- niskie koszty eksploatacji w długim okresie,  
- sonda spiralna RAUGEO Helix PE-Xa
– montaż  na głębokości od 3 do 5 m, dzięki czemu nie ma  potrzeby korzystania z usług firm wykonujących  odwierty.
rehau2

4. Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła - mechaniczna wentylacja budynku z wykorzystaniem energii geotermalnej

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła jest efektywnym  energetycznie uzupełnieniem mechanicznej wentylacji  z odzyskiem ciepła. Założeniem jest wykorzystanie praktycznie stałej w ciągu całego roku temperatury gruntu, wynoszącej 8-10°C. Temperatura ta służy w okresie zimowym do ogrzewania, a w okresie letnim do chłodzenia świeżego powietrza płynącego w rurociągu ułożonym w gruncie. W poszczególnych pomieszczeniach temperaturę reguluje się w wygodny sposób przy centrali wentylacyjnej (lub rekuperatorze). REHAU stworzyła pierwszy antybakteryjny gruntowy powietrzny wymiennik ciepła. Jego zastosowanie nie tylko umożliwia uzyskanie oszczędności kosztów ogrzewania i chłodzenia  budynku, ale także pozwala na osiągnięcie znacznej poprawy jakości powietrza we wnętrzu. Mechaniczna  wentylacja i klimatyzacja znajduje zastosowanie w dużych budynkach biurowych, w szkołach, marketach,  na uniwersytetach i w klinikach medycznych oraz w budownictwie mieszkaniowym.

PRZEGLĄD SYSTEMÓW:
- antybakteryjna rura AWADUKT Thermo  
- bogaty program kształtek AWADUKT Thermo  
- czerpnia powietrza AWADUKT Thermo
ZALETY:  
- wysoka efektywność energetyczna i pewność  dzięki systemowi rur z polipropylenu o pełnych  ściankach i bardzo dobrej przewodności cieplnej,  
- higieniczne i czyste powietrze ze śladową ilością  drobnoustrojów dzięki cząstkom srebra   w wewnętrznej warstwie antybakteryjnej  
- znaczna poprawa jakości powietrza wentylacyjnego  
- zapobieganie zawilgoceniu i zagrzybieniu budynków  
- zwiększenie wydajności systemów rekuperacyjnych  
- wstępne ogrzanie świeżego powietrza wentylacyjnego  
- oszczędność na kosztach ogrzewania nawet   do 30 % rocznie   
- zdrowa i naturalna klimatyzacja świeżym powietrzem z obniżoną zawartością wilgoci  
- skuteczne zabezpieczenie rekuperatora przed  oblodzeniem.
rehau gwc

Źródło: REHAU