Polska niecierpliwie czeka na ostateczną wersję ustawy o OZE, a jej ciągły brak staje się coraz poważniejszym problemem. Część przedsiębiorców sektora energetycznego wstrzymuje inwestycje i nie planuje rozpoczęcia nowych. Jednak ratunkiem ma być Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), który już niedługo dofinansuje inwestycje m.in. spółki Energa.

Polski rząd już od ponad trzech lat opracowuje regulacyjne podstawy dla energetyki odnawialnej i nadal nie są one gotowe. W związku z opóźnieniami sektor odnawialnych źródeł energii, zarówno przez komercyjne banki, jak i przez inwestorów uznawany jest za sektor o podwyższonym ryzyku. Dlatego, aby załagodzić tę sytuację Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie pełnił funkcję dostarczyciela kapitału.
Nie można dopuścić do sytuacji, gdzie znaczna ilość inwestorów rezygnuje z dalszej realizacji swoich projektów. Unijne zobowiązania wobec Polski są na tyle duże, że aby możliwe było ich dopełnienie należy nieustannie inwestować, jednak nie może się to odbywać kosztem ponoszonych nakładów. A obecnie tak to wygląda. Inwestorzy widząc, że w ogólnym rozrachunku zwrot jaki mogą uzyskać jest niższy niż pierwotnie zakładany, wolą się z takiej inwestycji szybko wycofać.   

Cele jakie nakłada na Polskę unijna dyrektywa to osiągnięcie 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz 10% działu tej energii w transporcie. Mimo trudnej sytuacji a rynku energii, w wypełnieniu unijnych zobowiązań pomocny ma być EBOiR. Bank będzie finansował projekty, których realizacja pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną. A ponadto wsparciem zostaną objęte projekty ze smart gridem, jak również te, które pozwolą na obniżenie emisji.  

W roku bieżącym EBOiR wesprze dwie inwestycje z energetyki wiatrowej i jeden projekt biomasowy, pokrywając do 35% kosztów projektu, przy minimalnej inwestycji wynoszącej 10 mln euro. Ponadto bank udziela finansowania długoterminowego, jak również udziela gwarancje ułatwiające pożyczkobiorcy dostęp do finansowania.     

Źródło: Agencja Informacyjna NEWSERIA

Powrót do aktualności