Rok 2015 za nami. Jakie wnioski i odczucia pozostał po sobie? O opinie zapytaliśmy Pana Piotra Ostrowskiego, z firmy Europrojekty Consulting, która specjalizuje się między innymi w kompleksowej obsłudze i pozyskiwaniu dotacji unijnych.

 
Jaki był więc miniony rok pod względem dotacji unijnych na inwestycje OZE? Czym może zaskoczyć nas nadchodzący rok 2016? 
 
Chociaż weszliśmy w kolejny okres finansowania unijnego 2014-2020, branża energetyki odnawialnej w mijającym roku nie zanotowała istotnej i znaczącej poprawy. Oczywiście w porównaniu do trudnych lat 2011-2014, obserwujemy pewne ożywienie, w głównej mierze dzięki inwestycjom z obszaru infrastruktury OZE dla sektora samorządowego. Widoczne jest także zwiększenie liczby projektów komercyjnych mikroinstalacji prosumenckich oraz większe zainteresowanie dotacjami w okresie lata 2016-2017 na inwestycje o większej skali – w szczególności farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, jak również głębokie termomodernizacje obiektów publicznych z wykorzystanie nowoczesnych technologii niskoemisyjnych. Miniony rok był udany dla naszej spółki. Opracowane dokumentacje w przeważającej ilości otrzymały dofinansowanie i skierowane zostały do realizacji przy współfinansowaniu z funduszy UE.
 
Jakie cele na 2016? 
Intensywnie opracowujemy dokumentacje aplikacyjne o dofinansowanie dla inwestycji infrastruktury energetycznej oraz innowacyjności technologicznej dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ważną grupę usług stanowi również opracowanie dokumentów strategicznych dla Gmin, w szczególności Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Lokalnych Planów Rewitalizacji, Programów Funkcjonalno-Użytkowych, wykorzystywanych przy wdrożeniu inwestycji niskoemisyjnych i OZE. Oczekujemy także realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE na które w latach ubiegłych zabezpieczaliśmy dotacje. Dywersyfikując działalność Europrojekty Consulting w 2016 r. wprowadzimy ultra nowoczesne banki energii dla instalacji prosumenckich. Zapraszam na ich premierę w maju, podczas Targów GREENPOWER w Poznaniu
 
Programów jest tak dużo, jak również funduszy na ich realizację, że nie obawiam się o przyszłość – z nadzieją witam 2016 r. 
 
W jakim kierunku według Pana zmierza rynek OZE/ finansowanie OZE? 
Finansowanie inwestycji w OZE jest, wbrew licznym opiniom, niezakłócone i stabilne. Mamy do czynienia z licznymi naborami o dofinansowanie, programami wsparcia krajowego które przyczyniają się do wzrostu efektywności ekonomicznej inwestycji. Programów jest tak dużo, jak również funduszy na ich realizację, że nie obawiam się o przyszłość – z nadzieją witam 2016 r. 
 

  Piotr Ostrowski, Europrojekty Consulting

 
 
 
 
 
 
 
Źródło: GLOBEnergia Plus 1/2016

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj cały artykuł !

appstore        google play