Finansowanie zielonych inwestycji

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Wielu wyczekiwało roku 2015, jako tego, w którym, ruszą nowe projekty oraz zasady wsparcia dla inwestycji wykorzystujących technologie energooszczędne oraz odnawialne źródła energii.

 
Przede wszystkim inwestorzy liczyli na możliwość sięgnięcia po w miarę tanie i szybko dostępne środki na realizację zamierzonych przedsięwzięć. I chociaż ciągle jeszcze nie uruchomiono programów operacyjnych, przewidujących dofinansowanie konkretnych inwestycji, system, jaki przewidziano, pozwala optymistycznie spojrzeć na możliwość uzyskania konkretnego wsparcia. 
 
Po akceptacji przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oferta NFOŚiGW zostanie rozbudowana o programy wsparcia dla finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej. Jednymi z głównych zasad przydzielania wsparcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają być łatwość i sprawność dysponowania środkami. W budżecie NFOŚiGW na realizację zadań związanych z zielonymi inwestycjami przewidziano 10 mld PLN w rozbiciu na wsparcie zwrotne, realizowane w formie niskooprocentowanych pożyczek (6,3 mld), oraz bezzwrotne, czyli dotacje, w wysokości 3,7 mld PLN.
 
Kolejnym ważnym elementem polityki funduszu jest zapewnienie kontynuacji działań realizowanych w poprzednim okresie. Strategia funduszu na lata 2015–2020 skupia się na priorytetach środowiskowych, określonych w strategii na lata 2013–2016, z perspektywą do 2020, co jest szczególnie istotne w kontekście działań z zakresu ograniczania niskiej emisji. 
 
Problem jakości powietrza, a raczej jego zanieczyszczeń, dalej będzie jednym z centralnych punktów odniesienia dla systemów wsparcia zielonych inwestycji. Wynika to zarówno z konieczności osiągnięcia przez Polskę określonych poziomów redukcji CO2, jak i zapewnienia ciągłości realizowanych do tej pory programów nakierowanych na obniżanie, bądź likwidację emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Na mocy umowy pomiędzy NFOŚiGW a Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej fundusz będzie pełnił rolę Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów dla lokalnych władz w Polsce. Porozumienie, które tworzy dziś ponad 40 miast w Polsce, to ogólnoeuropejska inicjatywa mająca na celu poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Co istotne, podpisujące je miasta zobowiązują się do osiągnięcia lub wręcz przekroczenia unijnych celów zmniejszenia emisji CO2, a więc zintensyfikowania działań w zakresie inwestycji m.in. w OZE (technologie grzewcze, fotowoltaika itp.). 
 
Jak podkreślają specjaliści, w nowym okresie programowania, zamykającym się w roku 2020, będziemy mieli do czynienia nie tyle z poszczególnymi programami wsparcia, co komplementarnym systemem nakierowanym na rozwój zielonych technologii, obejmującym również kwestie związane z ograniczaniem i likwidacją niskiej emisji. Co szczególnie interesujące, w niektórych przypadkach udzielane przez NFOŚiGW kredyty mogą sięgać poziomu 100% wartości kosztów inwestycyjnych.
 
Bartłomiej Świderek 
GLOBEnergia 
 
Cały artykuł w GLOBEnergia 1/2015