Pierwsza z farm o mocy 37,4 MW powstanie w Mławie, a druga o mocy 14 MW w Grajewie. Inwestycje będą realizowane i obsługiwane wspólnie przez spółkę joint venture fińskiego Taaleri Energy oraz pochodzącą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich spółkę Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company).

Budowa dwóch nowych farm pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o ok. 126 tys. ton rocznie, co wspomoże wysiłki Polski na rzecz wywiązania się z celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

– Cieszymy się, że możemy dalej wspierać rozwój OZE w Polsce. Jest nam niezmiernie miło, że możemy połączyć siły z naszymi partnerami, aby wykorzystać szansę i skierować Polskę na drogę w kierunku nowej  i zrównoważonej przyszłości energetycznej – powiedział Harry Boyd-Carpenter, dyrektor EBOiR ds. energii na Europe, Bliski Wschód i Afrykę.

– Masdar docenia udział EBOiR we wspieraniu rozwoju zielonej energii. Z zadowoleniem przyjmujemy wsparcie Banku w tym ekscytującym przedsięwzięciu. Masdar był katalizatorem zmian w zakresie OZE i czystych technologii w ponad 30 państwach na całym świecie. Naszym celem jest pomoc Polsce w osiągnięciu przez nią celów energetycznych i klimatycznych – stwierdził Ahmed Al Awadi, dyrektor ds. rozwoju biznesu oraz inwestycji w Masdar. – Liczymy również na dalszą ścisłą współpracę z Taaleri Energia – dodał przedstawiciel spółki.

– Inwestycja w Polsce jest wspierana przez rosnące zapotrzebowanie na czystą energię i możliwości połączenia mechanizmu kontraktów różnicowych z podpisywaniem umów komercyjnych na zakup energii. Cieszę się, że EBOiR jest inwestorem naszego funduszu oraz, że zapewnia finansowanie tego projektu. Lokalne zespoły EBOiR i doświadczenie w zakresie OZE w Europie Środkowo-Wschodniej czynią Bank cenionym partnerem w regionie – mówił Kail Rintala, dyrektor zarządzający Taaleri Energia.

Od czasu uruchomienia EBOiR Bank zainwestował 10,8 mld euro w 453 projekty we wszystkich sektorach gospodarki. Wsparcie zielonej transformacji Polski poprzez inwestycje w OZE i efektywność energetyczną pozostaje jednym z priorytetów działalności EBOiR w naszym kraju.

Inwestycje wiatrowe w Polsce

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjniejszym rynkiem OZE dla polskich i zagranicznych inwestorów, w szczególności energetyki wiatrowej. Według raportu WindEurope, Polska zajmuje trzecie miejsce w UE (za Hiszpanią i Holandią) pod względem inwestycji w nowe turbiny wiatrowe. W 2019 r. finansowanie w sektorze onshore pozostało na wysokim poziomie – 13 mld euro w ponad 10 GW nowej mocy. WindEurope informuje, że w 2019 r. w Polsce pojawiła się imponująca ilość nowych aktywów wiatrowych – 630 MW, sfinansowana w kwocie 0,8 mld euro, co stanowi 1,3 mln euro w przeliczeniu na 1 MW. Hiszpania i Polska będą prawdopodobnie jednym z najsilniejszych rynków energetyki wiatrowej w Europie w najbliższych latach

W 2019 r. branża wiatrowa w Europie zainwestowała prawie 52 mld euro, w tym 19 mld euro na budowę nowych farm wiatrowych. Pozostałe 33 mld euro obejmowały transakcje refinansujące, fuzje i przejęcia na poziomie projektów i przedsiębiorstw oraz transakcje na rynku publicznym.

Ustawa odległościowa

Energetyka wiatrowa na lądzie w Polsce rozwija się pomimo nałożonych obostrzeń w postaci ustawy odległościowej, narzucającej tzw. zasadę 10 H. Jej liberalizacja spodziewana jest jeszcze w tym roku. Obecnie zapisy podlegają dalszym pracom w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w celu przygotowywania projektu aktu prawnego. Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska tłumaczył w odpowiedzi na jedną z interpelacji, że główne założenie projektu zmian w ustawie antywiatrakowej uwzględnia pozostawienie obowiązującej zasady odległości od budynków mieszkalnych wyznaczonej na podstawie 10-krotności wysokości elektrowni wiatrowej. Zmiana ma dotyczyć przyznania gminom możliwości dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), na podstawie wyników prognozy oddziaływania na środowisko, w zakresie przyjęcia innej, niż wskazuje zasada generalna, odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, wyznaczając przy tym strefę ochronną w MPZP. Minimalna odległość nie mogłaby być mniejsza niż 500 metrów.

Źródło: EBOiR/WindEurope

Redakcja GLOBEnergia