LONGi w stronę OZE

W marcu 2020 r. firma LONGi oficjalnie przyłączyła się do Global Initiative RE100, zobowiązując się do pozyskania 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całej swojej globalnej działalności do 2028 r. Pośrednim celem na tej drodze jest uzyskanie 70% z OZE do 2027 r.

W listopadzie 2018 r. LONGi ogłosiło dążenie do „Solar for Solar”- koncepcji wytwarzania produktów do generowania czystej energii przy użyciu 100% czystej energii. Dołączenie do RE100 jeszcze bardziej wzmacnia zaangażowanie firmy w walce z negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Fabryki LONGi w Malezji i chińskiej prowincji Yunnan znacznie przyczyniają się do osiągnięcia celu przez firmę i dwukrotnie otrzymały nagrodę „National Green Factory” przyznaną przez chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych „Green Manufacturing List”.

Kontrola zużycia energii za pomocą zaawansowanych urządzeń

LONGi kieruje swoimi jednostkami biznesowymi i globalnymi dostawcami, mając na uwadze ochronę środowiska i cykl życia produktu. Właśnie dlatego globalne fabryki LONGi koncentrują się na uzyskaniu wysokiej wydajności i wykorzystują najnowocześniejsze urządzenia, które mają na celu zminimalizowanie zużycia energii podczas procesu produkcyjnego.

Wykorzystanie surowców

W procesach produkcyjnych LONGi nieustannie poszukuje i wprowadza innowacje w zakresie wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu. Opowiada się również za bezodpadowym, recyklingowalnym i zrównoważonym projektowaniem produktów.

W ramach znormalizowanego zakresu przemysłowego do wytworzenia produktów, LONGi wykorzystuje cieńsze i lżejsze materiały. Przykładowo, moduł typu glass-glass przyjmuje standard „2 + 2 mm” w celu zmniejszenia wykorzystanie surowców.

Dodatkowo, LONGi planuje jeszcze intensyfikować swoje działania w zakresie racjonalnego wykorzystania surowców.

Opakowania z recyklingu

Firma LONGi zawsze opowiadała się za tym, aby materiały służące do pakowania stosowane w całym łańcuchu dostaw były poddawane recyklingowi i wykorzystywane wielokrotnie. LONGi aktywnie zachęca swoich globalnych dostawców do recyklingu materiałów opakowaniowych i promowania ochrony środowiska w całym łańcuchu dostaw.

Oprócz tego, opierając się na bezpieczeństwie i niezawodności, LONGi planuje ograniczyć emisję dwutlenku węgla podczas transportu produktu, zmniejszając wagę i grubość opakowań produktów.

Dział recyklingu

Oprócz zapewnienia długiego cyklu życia swoich produktów, LONGi śledzi również „wycofanie” z eksploatacji i recykling modułów po zakończeniu ich użytkowania. Firma zamierza utworzyć dział recyklingu i zarządzania materiałami oraz prowadzić profesjonalne badania odpadów i materiałów pochodzących z recyklingu, aby zmaksymalizować wartość surowców i zwiększyć liczbę cykli odpadów.

Oceny ekologiczne dostawców

LONGi przeprowadza oceny ekologiczne dostawców we wszystkich swoich jednostkach biznesowych. Proces certyfikacji i audytu dostawców firmy LONGi uwzględnia wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, nadzoru nad usuwaniem toksycznych odpadów i oszczędnym zużyciem energii w procesach produkcyjnych.

Czysta energia w fabrykach LONGi

W ostatnich latach firma LONGi zainstalowała systemy fotowoltaiczne na dachach swoich zakładów produkcyjnych, aby promować wykorzystanie czystej energii. Jednocześnie LONGi aktywnie rozwijało energetykę słoneczną w farmach fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2 GW i 1,5 GW w elektrowniach komercyjnych i przemysłowych.

LONGi ma zamiar dalej promować dążenie do przyspieszenia globalnej transformacji energetycznej za pomocą innowacyjnych produktów fotowoltaicznych. Z punktu widzenia produkcji, firma chce wziąć na siebie rosnącą odpowiedzialność za „zielony zrównoważony rozwój” ziemi i odegrać aktywną rolę w zapewnieniu wspólnej przyszłości całej ludzkości.

LONGi Solar

Producent modułów fotowoltaicznych