„Flat – pack” prototyp turbiny wiatrowej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

flat-pack-wind-turbine-1
Turbina „Flat-pack” z Wielkiej Brytanii Nowy prototyp turbiny wiatrowej, której tworzenie zajęło 30 lat, zaprojektowanej  do  łatwego  montażu,  wzniesio ny został w Keele University w Wielkiej  Brytanii.

Podobnie  jak  w  innych  turbinach o pionowej osi obrotu, prototyp zaprojektowany przez McCamley, jest szczególnie  dobrze  dostosowany  do  porywających  wiatrów  w  centrach  miast,  choć  według  firmy  projekt  nadaje  się  również  do  instalacji  na  peryferiach.  Turbina  jest  w  stanie  rozpocząć  obrót  podczas  lekkich  powiewów,  takich  jak  1,8 m/s (6,5 km/h). Niskie  prędkości  startowe  oznaczają,  że  turbiny  mogą  być  instalowane  na  dachach  bez  konieczności  montażu dodatkowego  masztu.  McCamley  twierdzi,  że  konstrukcja  podstawy  turbiny  w  kształcie  nogi  redukuje  naprężenia  umieszczone na konstrukcji budynku. Co  istotne  McCamley  sugeruje  ponadto,  że  potrzeby  wzmocnienia  struktury  mogą  być zmniejszone lub zaniechane. Projekt  może  zostać  dostosowany  do mocy od 1 do 24 kW, jednak turbi ny o większych rozmiarach nie zostały  jak  dotąd  zrealizowane.  Obecnym  celem  jest  stworzenie  12-kilowatowego  modelu  w  ciągu  najbliższych  sześciu  miesięcy.  Są  plany,  aby  ostatecznie  przeskalować projekt do turbin o mocy  ponad 1 MW.

Łukasz Sojczyński
Źródło: www.gizmag.com