Kim jest fleksument?

Fleksument to nowy termin pojawiający się w kontekście rozwoju energetyki rozproszonej. Słowo “flex” w języku angielskim oznacza rozciągać, wyginać lub napinać. O ile prosument to producent i konsument energii elektrycznej, to fleksument działa na podobnych zasadach, tyle że jest aktywnym uczestnikiem rynku energii. Co to znaczy? Fleksument jest wyposażony w narzędzia, które umożliwiają świadczenie usług elastyczności dla operatorów sieci dystrybucyjnych. Usługi będą świadczone m.in. dzięki magazynom energii, które pozwolą na gromadzenie energii w okresach szczytu generacji (np. w słoneczne dni) w celach zabezpieczenia funkcjonowania sieci i całego systemu.

Wyzwania

Realizacja transformacji energetycznej wymaga stworzenia nowego modelu rynku energii. Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska często podkreślają, że Polska będzie budowała równoległy, bezemisyjny system energetyczny do obecnie modernizowanego. Energetyka rozproszona stoi przed wyzwaniem integracji rosnącej ilości odnawialnych źródeł energii (OZE). Potrzebne są działania na rzecz zwiększania elastyczności systemu elektroenergetycznego, usprawnienia sterowania i zarządzania siecią.

2 lutego 2021 r. Rada Ministrów na posiedzeniu przyjęła uchwałę dotyczącą Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040). Dokument jest mapą drogową rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Będzie ona oparta na trzech filarach czyli sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza. Jest to kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe poprzez wdrożenie energetyki jądrowej i energetyki wiatrowej na morzu oraz zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej. Przyrost mocy w OZE będzie wyzwaniem. Moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i 11 GW w 2040 r., wzrośnie rola także energetyki wiatrowej na lądzie. Nie bez znaczenie pozostaje fotowoltaika, która ma osiągnąć 5-7 GW do 2030 r. oraz 10-16 GW do 2040 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin powiedział w komentarzu dla Newseria.pl, że w najbliższej przyszłości Polska powinna szukać rozwiązań, które będą integrowały tego typu źródła z systemem elektroenergetycznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii elektrycznej.

– W tym obszarze kluczowe znaczenie będzie mieć rozwój instalacji i rozwój fleksumentów, czyli takich odbiorców, którzy nie tylko wytwarzają energię na własne potrzeby, ale są też w stanie świadczyć usługi systemowe na rzecz operatorów i na rzecz całego systemu elektroenergetycznego – podkreśla Prezes URE.

Dodał, że potrzebne będą też inwestycje w obszarze sieciowym, żeby móc zintegrować duże ilości energii płynące chociażby z morskiej energetyki wiatrowej. Tutaj również będzie potrzebny bardzo duży wysiłek inwestycyjny. W tym obszarze także powinny być dostępne takie środki, które nie obciążą bilansów spółek, a w konsekwencji bezpośrednio odbiorców końcowych.

Magazyny energii

W odniesieniu do fleksumentów istotny jest rozwój usług magazynowania energii. Według oceny Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME), poza systemem dotacyjnym, dla długofalowego rozwoju rynku domowych magazynów energii kluczowe jest stworzenie zachęt rynkowych powodujących, że prosument wyposażony w fizyczny magazyn energii, czyli fleksument, będzie mógł być aktywnym uczestnikiem rynku energii czerpiąc korzyści finansowe z tego tytułu. Prezes Barbara Adamska wyjaśniała w komentarzu dla GLOBEnergia.pl, że pojedynczy magazyn prosumenta będzie posiadał co prawda niewielką pojemność, a sam prosument nie jest podmiotem profesjonalnym działającym na rynku energii. Jednak na zasadzie agregacji rozproszone domowe magazyny energii mogą świadczyć usługi elastycznościowe, które mają realną wartość rynkową.

Źródło: Newseria/URE

Redakcja GLOBEnergia