Aktualności Aktualności

Fleksument i jego rola w nowoczesnej energetyce

Zdjęcie autora: Soltec

Soltec

Dystrybutor komponentów fotowoltaicznych

Nowe prawo już w 2022 roku

Dyskusja o konieczności wprowadzenia reform trwa już od kilku miesięcy. Ich orędownikiem jest Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w MKiŚ, który powołując się na potrzeby rynku, zapowiedział zmianę dotychczasowej metody rozliczania właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Wciąż obowiązujący net-metering, lepiej znany jako system opustowy, zostanie zastąpiony przez net-biling, czyli system sprzedażowy. Przedstawiciele rządu chcą, aby projekt stał się obowiązującym prawem już w 2022 roku. Skąd taka decyzja?

Tempo rozwoju fotowoltaiki zaskakuje ekspertów

Agencja Rynku Energii opublikowała we wrześniu 2021 roku raport z którego wynika, że moc instalacji PV w Polsce na koniec lipca br. przekroczyła poziom 5,6 GW. Natomiast według najnowszych szacunków z końcem września liczba prosumentów przekroczyła 700 tysięcy. Hossa na rynku fotowoltaiki zaskoczyła rządowych ekspertów, którzy w wydanym raporcie PEP2040 przewidywali, że takie wartości zostaną osiągnięte dopiero około roku 2030.

Według wciąż obowiązujących reguł nieskonsumowana energia elektryczna z paneli PV trafia do sieci elektroenergetycznej i jest w niej przechowywana przez 12 miesięcy. Jest to ogromne ułatwienie dla inwestorów, ponieważ rozwiązuje za nich kwestię magazynowania energii. Ten system został jednak opracowany przed kilkoma laty i nie sprawdzi się w nowej rzeczywistości, w której co miesiąc przybywa nawet kilkadziesiąt tysięcy nowych instalacji PV. Takie obciążenie doprowadzi do problemów ze stabilnością sieci elektroenergetycznej, czego konsekwencją mogą być na przykład wyłączenia falowników, a to niesie za sobą straty w produkcji energii ze słońca.
Na powyższy problem zwraca uwagę Krzysztof Bukała ekspert ds. magazynów energii w firmie Soltec:

- W obecnym kształcie niedoinwestowana i czekająca na modernizację polska energetyka nie jest w stanie wziąć na siebie roli magazynu energii, który tylko w teorii jest wirtualny. Takie rozwiązanie jest zwyczajnie niemożliwe z przyczyn technicznych leżących po stronie sieci dystrybucyjnej.

Fleksument i agregator – jaka będzie ich rola?

W takich realiach rodzi się fleksument, czyli prosument, którego instalacja jest wyposażona w zestawy baterii. Dzięki temu będzie on w stanie magazynować jak największą ilość energii w momentach, kiedy jest ona najtańsza lub kiedy jest jej najwięcej. Dzięki temu inwestorzy dostosują się do zmian produkcji w ciągu dnia i będą mogli świadczyć usługi elastyczności dla operatorów sieci dystrybucyjnych.

Większa autonomia właścicieli instalacji PV przekłada się również na bezpieczeństwo sieci, ponieważ nieskonsumowana energia nie będzie już w niej przechowywana, ale będzie do niej sprzedawana po cenach rynkowych lub regulowanych przez URE.

Z uwagi na to, że fleksument będzie również dysponował narzędziami, które pozwolą mu na większą autokonsumpcję energii z instalacji fotowoltaicznej, stanie się bardziej niezależny, a operatorzy sieci przesyłowej będą lepiej przygotowani na dalszy wzrost produkcji energii z OZE.

Istotną rolę odegrają również agregatorzy, którzy zajmą się skupem energii wyprodukowanej przez instalacje PV i jej odsprzedażą innym odbiorcom energii elektrycznej po cenach korzystniejszych od aktualnych cen rynkowych.

źródło: Soltec

Prawo przychodzi z pomocą

Jednak, aby ta wizja została zrealizowana, niezbędne są zmiany prawne. W myśl nowych przepisów, które weszły w życie 3 lipca 2021 roku, tylko właściciele magazynów energii większych niż 10 MW są zobowiązani do posiadania koncesji wydanej przez prezesa URE. Pozostali inwestorzy, którzy planują zakup mniejszych akumulatorów, będą musieli jedynie zgłosić ten fakt operatorowi systemu dystrybucyjnego.

Usprawniony został również system rozliczeń magazynów energii. Zlikwidowano podwójne pobieranie opłat za dystrybucję i przesył, czyli za energię pobieraną z sieci i wysyłaną do niej. Taka zmiana otwiera nowe możliwości biznesowe przed inwestorami, którzy chcą zlokalizować swój kapitał w systemach magazynowania energii.

Dotacje na magazyny energii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje również programy, które mają dodatkowo zachęcić inwestorów do zakupu magazynów energii. Takim rozwiązaniom ma być poświęcona czwarta edycja programu Mój Prąd. Natomiast już dziś rolnicy mogą otrzymać nawet 10 tysięcy złotych dofinansowania na takie urządzenia, dzięki programowi Agroenergia.
Ekspert Soltec zwraca uwagę, że uruchomienie tego typu programu dofinansowań będzie korzystne nie tylko dla inwestorów, ale i dla całego rynku energetycznego:

- Magazynowanie energii pomoże zmniejszyć nakłady, które zostałyby przeznaczone na modernizację infrastruktury energetycznej. Program dofinansowań dla prosumentów chcących przechowywać wyprodukowaną energię pomoże sieci, która jest coraz bardziej obciążona przez przyłączane do niej kolejne instalacje PV – mówi Krzysztof Bukała.

Proponowane reformy wpisują się w ogólnoświatowy trend w energetyce oraz są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, które znany są pod nazwą „3D”. Digitalizacja, dekarbonizacja i decentralizacja to nowe filary, które będą zapewniać bezpieczeństwo energetyczne nowoczesnych gospodarek.