O firmach

Fortum międzynarodowa firma energetyczna, wywodząca się z Finlandii, ale działa również między innymi w Szwecji, Norwegii, krajach bałtyckich, Polsce, Rosji i Indiach. Fortum dostarcza klientom prąd, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania dla zrównoważonych miast, przy czym aż 64% wytwarzanej energii elektrycznej powstaje bez emisji dwutlenku węgla.

Uniper należy do grona dużych firm wytwórczych i handlowych w Europie i łączy zaawansowane technologicznie aktywa z wyjątkową wiedzą techniczną i handlową.

Fortum nabywa akcje Uniper

Umowy podpisane z funduszami Elliott i Knight Vinke na zakup ponad 20,5% udziałów w Uniper wiązały się z kosztami rzędu 2,3 mld euro. Dzięki nim, udział Fortum w Uniper wzrośnie do ponad 70,5%, a całkowita wartość inwestycji w Uniper wyniesie ok. 6,2 mld euro. Transakcja zostanie sfinansowana z istniejących zasobów gotówkowych i przyznanych linii kredytowych gwarantowanych przez Barclays Bank PLC.

źródło: fortum

Prezes i dyrektor generalny Fortum Pekka Lundmark uważa że przejęcie udziałów stworzy atrakcyjne możliwości zarówno dla firm, jak i ich pracowników. Dla akcjonariuszy Fortum transakcja również przyniesie zysk. Inwestycja jest zgodna z ostrożnymi kryteriami inwestycyjnym Fortum i odzwierciedla starannie zarządzane ryzyko.

Fortum planuje umieszczenie swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej proporcjonalnie do struktury własności i dąży do strategicznej i operacyjnej współpracy z Uniper. Firma, jako odpowiedzialna i zaangażowana spółka macierzysta, oczekuje współpracy z zespołem zarządzającym Uniper i pracownikami nad stworzeniem i wdrożeniem wspólnej wizji. W szybko zmieniającym się i dekarbonizującym europejskim sektorze energetycznym wizja musi koncentrować się wokół trzech podstawowych elementów: zrównoważonego rozwoju, przystępności cenowej i bezpieczeństwa dostaw. Razem Fortum i Uniper będą europejskim liderem, który ma skalę, kompetencje i zasoby, aby prosperować, rozwijać się i przewodzić transformacji energetycznej.Fortum będzie respektować nabyte prawa pracowników Uniper i dąży do dalszego dialogu z przedstawicielami pracowników.

Prezes i dyrektor generalny Fortum Pekka Lundmark uważa podkreśla, że transformacja sektora energetycznego będzie wymagać znacznych inwestycji w najbliższych dekadach – nie tylko w OZE, ale też w gaz, magazynowanie energii i inne elastyczne rozwiązania, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo dostaw, a także działać na rzecz dekarbonizacji przemysłu, transportu i ciepłownictwa. Uważa, że kompetencje obu firm w tym zakresie będą się idealnie uzupełniać.

Źródło: Fortum, Uniper

Redakcja GLOBEnergia