Forum jest niewątpliwie wyjątkowym spotkaniem, które już na stałe wpisało się w kalendarz uczestników rynku biomasy i odpadów na cele energetyczne. Forum łączy zarówno wartości merytoryczne, jak i możliwość spotkania się na neutralnym gruncie, w miłej atmosferze z szerokim gronem specjalistów z branży, co z pewnością sprzyja wymianie wiedzy, doświadczeń oraz zacieśnianiu więzi i współpracy między nimi. Poprzednie edycje rokrocznie gromadziły blisko 300 uczestników.

Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych powermeetings.eu

Pierwszego dnia Forum prelekcje przygotują przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych i przetwarzania odpadów oraz dostawcy nowoczesnych rozwiązań. Po części konferencyjnej organizatorzy zapraszają do udziału w uroczystej kolacji, która będzie doskonałą okazją do dalszych rozmów branżowych, a niepowtarzalna atmosfera, towarzysząca każdemu spotkaniu, z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

W programie drugiego dnia Forum zaplanowano zwiedzanie Elektrociepłowni Białystok – trzeciej co do wielkości w Polsce jednostce spalającej biomasę.

Do udziału w Forum zaproszeni są przedstawiciele najważniejszych urzędów regulujących rynek, jak również przedsiębiorstw z szeroko pojętej branży energetycznej m.in. elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, przemysłowych odbiorców energii, dostawców i producentów biomasy i innych paliw alternatywnych, firm logistycznych, firm zajmujących się badaniem jakości oraz certyfikacją, firm zajmujących się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, firm dostarczających technologie oraz firm inżynieryjnych i badawczych.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na www.powermeetings.eu.