Patronaty Patronaty

Forum Biomasy

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Szanowni Państwo,

w dniach 22 i 23 marca 2018 zapraszamy do udziału w VII edycji najważniejszego wiosennego spotkania branży – Forum Biomasy powermeetings.eu

Wiosenne Święto Branży powermeetings.eu już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań branżowych i stanowić będzie neutralną platformę wymiany informacji, osiągnięć i wyników doświadczeń. Będzie szansą do nawiązania kontaktów z producentami, dostawcami i firmami logistycznymi, umożliwiając dostawcom biomasy jak również dostawcom rozwiązań technologicznych zapoznanie się z oczekiwaniami ich odbiorców i użytkowników przemysłowych.

Prelekcje przygotują przedstawiciele czołowych firm energetycznych, dostawcy usług jak również przedstawiciele najważniejszych urzędów, instytutów i instytucji kontrolujących.

Naszym zadaniem jako organizatora będzie zapewnienie Państwu tematyki poruszającej najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu regulacji, produkcji, badania jakości, logistyki oraz spalania biomasy.

Chcąc zapewnić Państwu najwyższy poziom merytoryczny Forum zapraszamy do aktywnej współpracy przy tworzeniu agendy wydarzenia. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Rok rocznie nasze spotkanie gromadzi szerokie grono ekspertów i przedstawicieli najważniejszych firm z branży, przedstawicieli rządu oraz świata nauki co z pewnością świadczy o dużej randze naszych wydarzeń. Łącznie w naszych wiosennych spotkaniach udział wzięło ponad 1700 uczestników.

Pierwszego dnia Forum po części konferencyjnej zapraszamy do udziału w uroczystej kolacji, która będzie doskonałą okazją do dalszych rozmów branżowych, a niepowtarzalna atmosfera towarzysząca każdemu naszemu spotkaniu z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

Drugiego dnia Forum zapraszamy do zwiedzania jednostki wytwarzającej energię z biomasy.

PROGRAM:

22 marca 2018

Uroczyste otwarcie Forum oraz przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

Sesja I:

Biomasa w świetle aktualnych regulacji prawnych

 

Sesja II:

Biomasa – nowe możliwości, pozyskiwanie, finansowanie inwestycji, badanie jakości, certyfikacja

Sesja III:

Nowe inwestycje i możliwości, doświadczenia ze spalania biomasy

 

 23 marca 2018

Wizyta studyjna: zwiedzanie instalacji wytwarzającej energię z biomasy

 

Więcej informacji: www.powermeetings.eu/konferencja/forum-biomasy/