Forum ENERGIA i OBIEKTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE to wyjątkowe wydarzenie poświęcone inwestycjom energooszczędnym w obiektach wielkopowierzchniowych, zarówno handlowych (supermarkety, galerie handlowe, sieci dyskontów) jak i produkcyjnych oraz magazynowych.

Będzie ono koncentrować się na wymianie doświadczeń w zakresie oszczędności i zarządzania energią w tego rodzaju obiektach od etapu projektu, przez instalację, aż po fazę eksploatacji. Zajmiemy  się  kwestiami  związanymi  z  pozyskiwaniem i efektywnym zarządzaniem energią elektryczną oraz systemami zapewniającymi chłód/ciepło oraz sprawną i wydajną wentylacją. W kontekście zapisów nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii sporo uwagi poświęcimy praktycznym aspektom inwestycji w systemy fotowoltaiczne.
Odbiorcy konferencji
• sieci handlowe, zarówno wielkopowierzchniowe jak i dyskonty, działy: techniczny, eksploatacyjny, inwestycyjny
• biura projektowe: instalacje cieplne, elektryczne, chłodnicze, wodno-kanalizacyjne
PROGRAM:
09:30 Rejestracja | 10:00 Rozpoczęcie konferencji | 14:00 Zakończenie
• Bezinwestycyjne metody poprawy efektywności kosztowej  w gospodarce energetycznej obiektów wielkopowierzchniowych
• Przegląd rozwiązań OZE stosowanych w obiektach wielkopowierzchniowych, ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła
• Instalacje HVAC wykorzystujące gruntowy powietrzny wymiennik ciepła
• Ogrzewanie płaszczyznowe w obiektach wielkokubaturowych
• Ogrzewanie obiektów wielkopowierzchniowych – instalacje z pompą ciepła oraz wykorzystanie mat kapilarnych
• Wykorzystanie powierzchni dachu pod instalację PV
• Systemy zarządzania energią w budynkach – praktyczne przykłady
• Praktyczne aspekty budowy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie wielkopowierzchniowym (wybór technologii, problemy wykonawcze)
• Warunki realizacji instalacji fotowoltaicznych na obiektach komercyjnych w myśl nowej ustaw o OZE