Aktualności Aktualności

X Forum Solar+! Od prosumenta po duże aukcje, technologie SMART, koszty i prawo!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Solar Plus

Rok 2018 zapowiada się na kolejny rekordowy rok pod względem przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznych. Na dzień dzisiejszy, dane na ten temat są szczątkowe, ale dużo mówią o rozwoju prosumenckich systemów.

Imponujące dane dotyczące mikroinstalacji

Operator Sieci Tauron Dystrybucja łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. przyłączył w sumie 4885 mikroinstalacji o łącznej mocy 31,769 MW. Dane potwierdzające ogromny rozwój na rynku, pochodzące od ENEA Operator, mówią o liczbie 6818 nowych mikroinstalacji o łącznej mocy 48432 MW przyłączonych do sieci w 2018 roku.

Podczas gdy rośnie zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi, ceny ich komponentów mocno spadają! Dla przykładu, ceny modułów fotowoltaicznych typu PERC spadły nawet o 30%. W 2018 roku przestało bowiem obowiązywać stosowane w Unii Europejskiej przez pięciu lat tak zwane porozumienie cenowe, wprowadzające ograniczenia w imporcie chińskich modułów fotowoltaicznych, uniemożliwiając obniżenie ich cen do poziomów osiąganych na świecie.

Nadchodzi rewolucja dla prosumentów?

Polscy prosumenci są nieustannie wystawiani na próbę i muszą szybko dostosowywać się do bardzo dynamicznie zmieniających się przepisów prawnych i zasad rozliczania się z produkcji energii. Rok 2019 zapowiada się na rok prosumentów, za sprawą zapowiadanego programu Energia Plus.

W ramach programu zapowiedziano, że w Polsce powstać ma realne prawo i możliwość produkowania energii elektrycznej na własne potrzeby. Rząd planuje znieść bariery prawne utrudniające instalację odnawialnych źródeł energii oraz opracuje system kredytów i pożyczek wspierających ich zakup i instalację. Wprowadzone zostaną niezbędne zmiany legislacyjne i instrumenty finansowe.

Czy każdy będzie mógł zarobić na OZE? Czy programy parasolowe to dobre rozwiązanie? Czy rok 2019 będzie rokiem prosumentów? Od prosumentów, po duże aukcje OZE. Od technologii, po źródła finansowania. Od nowości technologicznych po kompletne rozwiązania SMART.

Forum Fotowoltaiczne Solar+ odbędzie się w Kielcach przy ulicy Zakładowej 1. Rozpocznie się o godzinie 10:00 dnia 28.02.2019 roku. Dla uczestników Targów ENEX wstęp jest bezpłatny!

Wydarzeniu towarzyszyć będzie Pasaż Energetyczny, Konkurs Festiwal Pomp Ciepła, Konkurs Instalator Roku oraz “Dobre Praktyki w Dobrych Rękach”

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.globenergia.pl/wydarzenia/forumsolar/

Tak było w ubiegłych latach:

Forum Fotowoltaiczne SOLAR+ 2018
Forum Solar+ 2017